УД Конкорд Асет Мениджмънт АД

управляващо дружество, лицензирано от Комисия за финансов надзор през 2005 г.

За компанията

Взаимни Фондове

Успешно управляваме и развиваме 10 взаимни фонда

За фондовете

Инвестиране за капиталовите пазари

Инвестирайте на международните капиталови пазари през договорни фондове
Научи повече

Инвестиране за доход

Реализирайте допълнителни доходи от вашите свободни пари в условията на нисък до висок риск в отделните фондове
Научи повече

Бърз и лесен начин за инвестиране на капиталови пазари

Удобство както за професионални, така и за индивидуални инвеститори

Научи повече

Избери взаимен фонд

Конкорд Фонд 1

Акции и облигации
Смесен-балансиран фонд

още

Конкорд Фонд 2

Акции
Високо-рисков фонд

още

Конкорд Фонд 3

Недвижими имоти
Високо-рисков фонд

още

Конкорд Фонд 4

Акции в сектор Енергетика
Високо-рисков фонд

още

Конкорд Фонд 5

Акции в ЦЕИ
Високо-рисков фонд

още

Конкорд Фонд 6

Паричен пазар
Ниско-рисков фонд

още

Конкорд Фонд 7

Акции
Високо-рисков фонд

още

Ново

Контакт с нас

Централен офис (02) 816 43 70, (02) 816 43 45
office@concord-am.bg
София, бул. Т. Александров 141

Работно време: 09:00 - 17:30 ч., Работа с клиенти: 09:15 ч. - 16.45 ч.

Предимства на инвестирането във взаимни фондове:

Предимства на инвестирането във взаимни фондове:

– Професионално управление на активите от назначени за целта висококвалифицирани финансови аналитици и портфолио мениджъри, чиято ежедневна работа е насочена към постигане на най-добри резултати в полза на инвеститорите

– Инвестиране в диверсифициран портфейл от ценни книжа, като целта е да се намали до минимум системния риск при инвестирането в активи с подобен рисков профил

– Висока ликвидност на направената инвестиция, поради задължението на взаимните фондове при поискване да изкупуват обратно акциите или дяловете от своите инвеститори

– Икономии от мащаба чрез намаляване на транзакционните разходи

– Висока степен на прозрачност на инвестицията – взаимните фондове са задължени по закон да поддържат отчетност за набирането и изразходването на паричните средства, като дейността им се контролира от Комисията за финансов надзор и банката депозитар

– Данъчни облекчения – физическите и юридическите лица не дължат данъци за доходите, реализирани от сделки с дялове/акции на взаимни фондове, сключени на регулиран български пазар на ценни книжа, включително при обратното им изкупуване на гише от съответните фондове