Какво предлагат новите фондове на “Конкорд Асет Мениджмънт”?

– Г-жо Петрова, в края на миналата година Комисия за финансов надзор (КФН) одобри новия продукт на “Конкорд Асет Мениджмънт” ОтЛИЧЕН Финансов План. Какво е новото, което внасяте на българския инвестиционен пазар с него? Продуктът “ОтЛИЧЕН...

БГ Он Еър представя продукта “ОтЛИЧЕН Финансов План”

Ще ви представим продукта на Конкорд Асет Мениджмънт – “ОтЛИЧЕН Финансов План“ (ОФП). Той е алтернативна форма на спестяване – продукт за регулярно инвестиране на равни по размер суми всеки месец в три от договорните фондове на дружеството, които...

Три от фондовете на Конкорд Асет Мениджмънт на I-во място

Три от фондовете на Конкорд Асет Мениджмънт се класираха на I-во място, в класацията за Фондове постигнали най-добра доходност през 2019 г. на сайта Моите Пари, в съответната категория за рисков профил: Категория Фондове в Облигации: Конкорд Фонд-6 Облигации – 6,7%...

Как да инвестирате, докато спестявате

В последните години в период на ниски лихви, когато депозитите не успяват да донесат на вложителите достатъчно лихвен доход, инвеститорите все по-често се замислят за алтернативни форми на спестяване. Конкорд Асет Мениджмънт създаде за своите клиенти продукт за...
Конкорд Асет Мениджмънт взе участие в международната конференция ETF: Level Up for Macedonian Market

Конкорд Асет Мениджмънт взе участие в международната конференция ETF: Level Up for Macedonian Market

На 23 януари 2020 г. Конкорд Асет Мениджмънт взе участие в международната конференция ETF: Level Up for Macedonian Market. Събитието събра над 90 посетители от водещи банкови институции, пенсионни и застрахователни дружества, управляващи дружества, водещи компании от...

Конкорд Асет Мениджмънт АД ще участва в “Level up Career”

Конкорд Асет Мениджмънт АД ще вземе участие в събитието за преквалификация и практическа реализация – “Level up Career”, което ще се проведе на 05.11.2019 г. в Бизнес център „Капитал форт“ Управляващо дружество ще стане част от инициативата на...
Конкорд Асет Мениджмънт взе участие във форума „Силата на инвестициите“

Конкорд Асет Мениджмънт взе участие във форума „Силата на инвестициите“

Финансово-грамотни ли са българите? Степента на финансовата грамотност е изключително важен въпрос, коментира Наталия Петрова, изпълнителен директор на “Конкорд Асет Мениджмънт” АД. Тази грамотност се определя не само от получените приходи, а и как може да...

Взаимните фондове на Конкорд Асет Мениджмънт АД

Предназначени за различен тип инвеститори – физически лица, юридически лица и институционални инвеститори, като те могат да избират според  тяхната структура, диверсификация, различни инвестиционни хоризонти, секторен и географски обхват. От фондове с по-нисък...

Рискът при взаимните фондове

Рискът се дефинира като разлика между очакваната и реалната възвръщаемост от инвестицията. Най-общо той  се разделя на пазарен – този, който се определя от движението на пазара и специфичен – характерен за определени компании. Ние можем да управляваме...

Ежедневно изкупуване при взаимните фондове

Взаимните фондове предлагат ежедневно дяловете си за продажба и ги изкупуват обратно като по този начин осигуряват непрекъсната ликвидност за инвеститорите. Повечето взаимни фондове в България са от отворен тип, което означава че предлагат на инвеститорите ежедневно...