По време на традиционната годишна класация на Investor.bg за най-успешните колективни инвестиционни схеми в България на Investor Finance Forum беше представена класацията за най-доходоносните взаимни фондове за 2022 година. Фондовете на Конкорд Асет Мениджмънт бяха отличени с:
– ДФ „Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти“ е на първо място в категорията „Фонд в акции – България“
– ДФ „Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации“ е на второ място в категорията „Смесен балансиран фонд“
– ДФ “Конкорд Фонд–6 Облигации” е на второ място в категорията „Фонд в облигации“

Цялата информация може да видите тук: