Haтaлия Πeтpoвa e изпълнитeлeн диpeĸтop и портфолио мениджър на Конкорд Асет Мениджмънт АД. Тя имa пoвeчe oт 15 гoдини oпит в yпpaвлeниeтo нa aĸтиви нa ĸaпитaлoвитe пaзapи, ĸaтo пpeди дa зaeмe нacтoящaтa пoзиция e билa члeн нa Упpaвитeлния cъвeт c ресор “Πopтфoлиo мeниджмънт” в “Paйфaйзeн Aceт Meниджмънт”.

Tя e лицeнзиpaн инвecтициoнeн ĸoнcyлтaнт и бpoĸep oт Koмиcия зa финaнcoв нaдзop, пpитeжaвa cepтифиĸaт oт Mиниcтepcтвo нa финaнcитe зa тъpгoвия c дъpжaвни цeнни ĸнижa.  Наталия Петрова представлява Конкорд Асет Мениджмънт като член на Управителния Съвет на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

Haтaлия Πeтpoвa имa нaд 10 гoдини oпит ĸaтo пpeпoдaвaтeл пo диcциплинитe “Фoндoви пaзapи” и “Kopпopaтивни финaнcи” в Унивepcитeтa зa нaциoнaлнo и cвeтoвнo cтoпaнcтвo (УHCC), ĸъдeтo пo нacтoящeм e дoĸтopaнт ĸъм ĸaтeдpa “Финaнcи”. Oт 2018 г. започва да преподава диcциплинaтa “Упpaвлeниe нa пopтфeйли” ĸъм Bиcшeтo yчилищe пo зacтpaxoвaнe и финaнcи (BУЗФ). Владее английски и испански език.

Госпожо Петрова, доколко познати са договорните фондове на широката аудитория?

През последните години активите на договорните фондове, управлявани от български управляващи дружества, се увеличиха. Към настоящия момент са около 1.3 млрд. лв. и са нараснали с над 25% спрямо предходната година, но това не означава, че договорният фонд има статут на предпочитано средство за инвестиция на българите. За сравнение инвестициите на домакинствата в депозити, по данни на БНБ, достигат почти 50 млрд. лева, въпреки че през последните години доходността на този вид инструменти е близка до нула. Вярвам, че това се дължи на факта, че хората инвестират в това, което познават. Но вече е време популярността на другите алтернативи да се увеличи и те да станат по-познати на инвеститорите. Това е и част от нашата роля – да популяризираме индустрията. Когато хората разбират това, в което инвестират, те ще се чувстват по-спокойни и сигурни за своя избор.

Какво е най-важното да знаят за тях?

Най-важното за този вид финансови инструменти е, че те позволяват на инвеститора дори с малка сума пари да придобие част от голям, добре структуриран и диверсифициран портфейл, който се управлява от професионалисти и попада под надзора на специализирани институции. Чрез своята инвестиция, инвеститорите имат гъвкавост, ликвидност, достъп до световните пазари, възможност за реализиране на атрактивна доходност, която не се облага с данък. Взаимните фондове са начин парите на индивидуалния инвеститор да работят за него, без това да изисква усилия от негова страна.

Стартирахте специално приложение за обучение. Разкажете малко повече за това?

В личен план се занимавам с преподавателска дейност от повече от 12 години в различни университети, като сред дисциплините, които преподавам са „Управление на портфейли“ и „Фондови пазари“. Тези дисциплини не са добре познати на младите хора. Опитът ми показа, че за да ги разберат, трябва материалът да бъде поднесен леко, интересно и завладяващо.

Същевременно през моя над 15 годишен опит на капиталовите пазари, съм се срещала с много инвеститори, различни като характер, рисков профил, инвестиционна стратегия или хоризонт на държане на инвестицията. Всички те, обаче, имат нещо общо. Когато разговаряме, искат да получат синтезирана информация, поднесена по възможно най-лесния и достъпен за тях начин.

В резултат на това се роди идеята да направим обучение, което има за цел да представи по един по-различен и интересен начин, в крак със съвременните тенденции, основните характеристики и предимства от инвестицията във взаимен фонд. Срещнах партньори в лицето на “I can be…”, с които реализацията на идеята ми стана възможна.

Обучението е интерактивно и всеки инвеститор може да прецени какво би искал да научи. В краткия му вариант, обучението е само 6 минути и синтезира най-важните знания, с които инвеститорът трябва да разполага, преди да направи инвестиция във взаимен фонд. При желание, той може да „удължи“ обучението до 17 минути, от които ще научи още много подробности, поднесени с визуализация, асоциативни картини и звукови ефекти, по един по-различен и нетрадиционен начин. Това е първото обучение от такъв тип в България. За нас е важно инвеститорите да правят информиран инвестиционен избор и ще продължим да работим за това и в бъдеще.

Могат ли да комбинират различни стратегии, включително безрискови, след време рискови, да избират региони и т.н.?

Взаимните фондове дават възможност за конструиране на различни по риск портфейли – посредством комбинация на нискорисков, балансиран и високорисков фонд с различно тегло в портфейла на инвеститора. Ние предлагаме на инвеститорите си, както фондове, които инвестират предимно в България, така и фондове, които са алокирани изцяло на международните капиталови пазари. Също имаме секторни фондове – недвижими имоти, енергетика. Те дават възможност за насочване на инвестициите към определените сектори при благоприятни пазарни тенденции. Преминаването от един фонд в друг, от началото на тази година, се извършва без никакви такси, така че инвеститорът получава максимална гъвкавост и възможност за смяна на инвестиционната си стратегия, регион, рисков профил, в зависимост от текущата си инвестиционна нагласа.

Конкурент ли са вложенията в договорни фондове на директното инвестиране в акции или го допълват, а може би договорните фондове са началото?

Различните начини, по-които един инвеститор може да присъства на финансовите пазари, не представляват вид конкуренция. По-скоро това е богатство от инструментариум, чрез който той може да конструира своя портфейл. Разбира се, всеки вид инвестиране е свързан с определени специфики. Когато един индивидуален инвеститор желае да направи самостоятелно своя портфейл от ценни книжа, без да използва услугата „доверително управление“, това означава че той е готов сам да избира активите, в които ще инвестира, да дава нареждания за покупка и продажба на своя брокер, да следи новините и движенията на капиталовите пазари. При взаимните фондове това се случва много по-лесно, ангажираността на инвеститора е по-малка и смятам, че това е една от причините в цял свят те да са предпочитан начин за инвестиране.

Какви видове договорни фондове предлагате?

След трите вливания на фондове и едно преобразуване на инвестиционна стратегия, които направихме тази година, текущо продуктовата ни гама се състои от седем фонда. „Конкорд Фонд 1 – Акции и Облигации“ е с балансиран рисков профил и за първите шест месеца е с най-добро представяне спрямо фондовете от същия клас в България. Консервативният ни фонд „Конкорд Фонд 6 – Облигации“, също има конкурентна доходност от началото на годината, като инвестира основно в облигации. Ние управляваме и национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“, чийто дялове се търгуват на борсата.

Останалите ни фондове са високорискови, като дават възможност за диверсификация и секторна ротация: „Конкорд Фонд 2 – Акции“ инвестира в акции предимно на българската борса, „Конкорд Фонд 3 – Недвижими имоти“ е специализиран в сектор Недвижими имоти и инвестира в акции на дружества със специална инвестиционна цел. „Конкорд Фонд 4 – Енергетика“ е много интересен и единствен по рода си у нас фонд, който инвестира само в акции на компании от сектор Енергетика и е алокиран изцяло на международните пазари. През последните 12 месеца реализира 15.4% доходност и също е един от най-добре представящите се фондове у нас. „Конкорд Фонд 5 – ЦИЕ“ дава възможност за инвестиции в акции на компании от Централна и Източна Европа и е много атрактивен за инвеститорите.

В последните години и у нас договорните фондове се дистрибутират масово през банковите клонове, планирате ли това за вашите фондове?

Ние сме небанково управляващо дружество и ясно съзнаваме, че за да бъдем конкурентни, трябва да предложим на инвеститорите си различни точки на дистрибуция, които да не са ограничени само до офиса на Конкорд Асет Мениджмънт. От няколко месеца работим активно по този въпрос. Първият ни успех вече е факт и от месец август стартираме подобрената си платформа Concord Online, чрез която инвеститорите ще могат в реално време да следят портфейлите си, да пускат поръчки за записване и обратно изкупуване от всяко място и по всяко време, през компютър или мобилен телефон, като е предвидена двуфакторна идентификация чрез потребителско име, парола, както и sms потвърждение. Предвиждаме още по-иновативна разработка на платформата в бъдеще, защото живеем във времето на дигитализацията и искаме да сме близо до клиентите си.

Вечният въпрос – удачен ли е моментът за започване? Вярно ли е, че ако човек влага равни месечни (или тримесечни или годишни) суми, моментът винаги е точният, защото се усреднява с времето. Докато ако вложи пари накуп, може да уцели както връх и да загуби, така и дъно и да спечели?

Когато инвеститорът прави еднократна инвестиция, той е много зависим от момента, в който влага парите си. Инвестиционните планове, при които инвеститорът прави равни по размер инвестиции на точно определена дата от месеца, са изключително удобни и имат редица предимства. Първото от тях е, че не е необходимо инвеститорът да има първоначално голяма сума пари, напротив, чрез равните по размер месечни вноски се насърчава спестовността му. Отговорът на въпроса защо моментът винаги е точен се корени в следната аритметика: когато пазарите са нагоре, инвеститорът придобива по-малко дялове на по-висока цена; когато има спад, инвеститорът придобива повече дялове на по-ниска цена. Така във времето средната цена на придобиване е ниска, защото той притежава по-малко от „скъпите“ дялове и повече от „по-евтините“, т.е. средната му цена е ниска и той реализира положителна доходност с времето. В САЩ над 90% от хората спестяват по този начин за колежа на децата си, за нов автомобил, за пенсиониране или пък за екскурзията през следващата година.

Има ли гаранция за доходността в бъдеще?

Това е един от най-често задаваните въпроси от инвеститорите. Доходността на взаимните фондове зависи от движението на пазара и от качеството на активите в портфейла, от високата степен на диверсификация и от правилно подбраната стратегия. Много важно условие е моментът на инвестицията, в случай че тя е еднократна. Не на последно място, всеки инвеститор следва да знае, че доходността във взаимните фондове е обвързана и с периода на държане. Колкото по-дълъг е той, толкова по-голяма е вероятността инвеститорът да реализира положителна доходност, особено при високорисковите портфейли.

Как оценявате текущия момент, предстои ръст, застой или спад на цените на акциите?

Сега сме в сезона, в който компаниите обявяват печалбите си за първо шестмесечие на годината, така че до голяма степен движенията на пазара са подвластни на това какво е тяхното представяне спрямо очакванията и прогнозите. Търговската политика на САЩ, която оказва влияние върху условията и бъдещето на световната търговия, е допълнителен фактор за волатилност. Европейската централна банка запази лихвените равнища ниски, като заяви, че вероятно промяна няма да има до лятото на 2019 г. В  България продължава цикълът на спад на акциите, но както и друг път съм казвала, при подобрение на ликвидността на нашата борса, ще станем свидетели на положително развитие.

ИЗТОЧНИК: Investor.bg
По статията работиха: автор Мариян Йорданов, редактор Бойчо Попов