Българите инвестират спестяванията си в депозити и недвижими имоти. Това се дължи на тяхното възприятие, че това са стабилни и сигурни инвестиции, коментира по време на подкаста „Силата на инвестициите“ Наталия Петрова изпълнителен директор на управляващото дружество Конкорд Асет Мениджмънт.

Исторически има и други фактори, които предопределят това, като например икономическите трудности през годините, недоверието към инвестиционните алтернативи и свързаните с тях рискове, смята още Петрова.

Ето какво каза още Наталия Петрова в подкаста, който можете да слушате на този линк

Друг важен фактор е, че е необходимо да се повиши инвестиционната култура и знанията на хората относно различните алтернативи за инвестиране. При рекордни нива на инфлацията, депозитите наистина могат да загубят стойността на парите във времето, тъй като лихвите по депозитите обикновено не следват темповете на инфлация и е разумно хората да разгледат алтернативните форми на инвестиции – като акции, облигации, взаимни фондове, регулярни схеми за инвестиции. Те могат да предложат по-добра защита срещу инфлацията и същевременно по-голям потенциал за печалба, като разбира се избора зависи от финансовите цели, възможности, готовност за риск и информираността на инвеститора.

Финансовата грамотност на хората играе много висока роля за това в какво точно да инвестират. Тя може и трябва да се подобри. Това е мисия не само за хората в образователната система, но и за участниците на капиталовия пазар, за тези, които работят с инвестиции, с финансови инструменти. По принцип това, което можем да направим е да се обогатят финансовите и образователните материали в медиите. Да има по-широк достъп, до по-голям таргет групи инвеститори до информация за пазарите, защото не са необходими само базови понятия, а от съществено значение е осводомения метод по който хората вземат своите инвестиционни решения. Например последните години, това което Конкорд Асет Мениджмънт направи е да създаде първите интерактивни обучения за финансова грамотност, достъпни на нашата интернет страници. Инвеститорите, които са любознателни могат да отделят между 6 и 18 минути, в зависимост от това дали кликват на всяка опция, с цел да се запознаят с основните характеристики, предимства, рискове при инвестиране, начина на определяне на рисковия профил. Правили сме неколкократно инициативи с различни училища. Канили сме деца, на които сме обяснявали основните правила и сме правили сделки. Вече на ниво асоциация, активно участваме посредством БАУД в една обучителна кампания, която всички членове на асоциация подготвиха, която стартира през юни тази година и тя има за цел да представи обучителни материали и видеа в лендинг страница, както и в социалните медии. Подготвили сме различни клипове, които лесно и бързо да обяснят сложните инвестиционни термини, по един прост начин.

Очаквам интересът към българския капиталов пазар да продължи. Виждам голям интерес към компаниите, които се листват на Beam пазара. В разговор с колеги от БФБ, стана ясно, че много се е повишил броя на активните участници на БФБ. Това е важно, защото не е необходимо един инвеститор да е еднократно на пазара, а е важно регулярното му участие. Така ще се повиши ликвидността на целия пазар, както и доверието. Моите очаквания за нашия пазар са, че ще се развива оптимистично и добре в бъдеще.

Инвестициите на фондовите пазари могат да влияят много важна роля за дългосрочен просперитет. Защото повечето инвеститори имат различни цели и възможности, но много голяма част от тях залагат на това – регулярно и с малка суми пари да инвестират и така спестяват за старини. Така те могат да въздействат и върху инфлацията, защото капиталовите пазари реагират първи и така инвестициите не се изяжда от инфлацията. Но в дългосрочен план тези регулярни инвестиции им дават възможност за диверсификация в различни портфейли, които вече са структурирани. Дава възможност за намаляване на риска от загуба на капитал и дивидентна доходност. Цялото това нещо, съчетано с ликвидността на капиталовите инструменти, тоест да си върнеш инвестицията много по-лесно, отколкото ако например си инвестирал в имоти. Това дава потенциал на капиталовите пазари да са един от основните източници, към които хората трябва да се обърнат ако искат да пестят за старините си.

Най-често за да определят рисковия си профил, хората трябва да се срещнат с професионален инвестиционен консултант, който започва да им задава въпроси. Например какво е нивото на техния доход, регулярен ли е или еднократно получен, колко хора са в домакинствата и са зивисими от този доход. Какво е нивото на разходите? Какви са обозримите разходи в бъдеще, за да може да се определи инвестиционния хоризонт на този инвеститор. Дали може да се остави портфейла по-дългосрочен и да е малко по-агресивен, или средствата ще са необходими след няколко месеца и портфейлът трябва да е малко по-консервативен. Тоест нивото на риск на портфейла се определя на база на много фактори. Трябва да се вземе предвид и това какъв е неговия инвестициционен портфейл и опит до момента. Важна е и склонноста да поема загуби.

Хора с малък капитал и дори хора, които нямат никакъв капитал могат да инвестират на пазара. Това благодарение на договорните фондови, които ние управляваме. Той като цяло е един голям портфейл, добре диверсифициран и структуриран с различни инструменти, с одобрена инвестиционна стратегия от КФН, която е зададена и която мениджърите на фонда трябва да следват. Купувайки част от този портфейл, инвеститорът инвестира средствата, които има и които не са необходимо да са грандиозна сума, в експозиция към всички пазари, сектори и икономики към които има експозиция съответния портфейл. Така договорните фондове дават възможност на малките инвеститори с малка сума пари да инвестира на пазари, които иначе са невъзможни за него. Също така разходите са много по-ниски, тъй като при договорните фондове се заплаща единствено такса управление и евентуално такса за емитиране и обратно изкупуване. Но ако той инвестира самостоятелно на финансовите пазари, трябва първо да има по-голяма сума, за да може да постигне тази диверсификация, второ транзакционните разходи са много по-големи. Освен това трябва и да следи пазарите, което не е от малко значение, защото при договорните фондове професионалистите следят пазарите вместо него.

Има и секторни договорни фондове, които инвестират в недвижими имоти. Конкорд Асет Мениджмънт има цялата гама от рискови продукти – от нискорискови-, балансирани-, високо-рискове, като имаме и два секторни – единият за недвижими имоти, другият сектор енергетика. Този, който инвестира в недвижими имоти, инвестира в дружества със специална инвестиционна цел, които инвестират в недвижими имоти и се търгуват на БФБ. Така има потенциала не само да реализира капиталова печалба и ръст от доходността на тези дружества, но има и възможност да получи една много добра дивидентна доходност, защото по закон тези дружества са задължени да разпределят голяма част от печалбата си за последната една година. Този фонд, за последните две години, заема първо място в една от класациите за взаимни фондове инвестиращи в акции, което показва, че съотношението риск-доходност на фонда е доста добро.

Разбира се, когато говорим за инвестиции на капиталовите пазари, инвеститорите трябва да знаят, че има и рискове от това стойността на акциите и облигациите и другите финансоив инструменти да се понижат. И това инвеститорите трябва да го знаят. И колкото по-дългосрочен е техния инвестиционен хоризонт, толкова по-добре. Защото евентуално едни такива негативни флуктоации да могат да се възстановят.

Изкуственият интелект има голям потенциал да промени начина на управление на активи. В индустрията на портфолио-мениджмънта изкуственият интелект може да се използва за много неща – като например автоматизацията на процеса, анализ на данни, прогнозиран, откриване на трендове в инвестициите, неща, които човешкият анализ би могъл да пропусне. Също така мениджърите могат да вземат информирани решения на база на данните от изкуствения интелект, на моментите за влизане и излизане от позициите, за хай-фрикуънси трейдинг, когато се правят много сделки с голяма честота. Що се отнася за Конкорд Асет Мениджмънт ние също се опитваме да модернизираме нашите процеси, но за момента все още най-много разчитаме на високо-специализираните специалисти, които работят за компанията.

Като за начало инвеститорите трябва да определят сумата пари, която могат да заделят и която няма да им е необходима за определен период от време. Те трябва да изберат между различните алтернативи, които се предлагат. Много започват да инвестират в активно-управлявани портфейли, други прибягват към пасивни. Това е вечната дилема. Голяма част от изследванията са доказали, че когато инвеститорите нямат опит е много по-добре да инвестират в пасивно управлявани портфейли, като например в индексни фондове. Така те могат да получат неговата доходност във времето. Има нужда инвеститорите да правят и анализ относно това колко ликвиден е един актив – тоест колко лесно могат да се освобядат от него. Защото във времена на криза има активи, които искат да се продадат, но няма на кой. Тоест приоритетите на новите инвеститори трябва да са ликвидност, сигурност и чак след това доходност. Доходността не е маловажна, но има по-важни неща от нея.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.

Източник: Infostock.bg и https://icast.bg/podcast/silata-na-investiciite-fondovite-pazari-kljuchovi-za-dalgosrochen-prosperitet/