Ще ви представим продукта на Конкорд Асет Мениджмънт – „ОтЛИЧЕН Финансов План“ (ОФП).

Той е алтернативна форма на спестяване – продукт за регулярно инвестиране на равни по размер суми всеки месец в три от договорните фондове на дружеството, които имат различен рисков профил: балансиран, високорисков и нискорисков.

Клиентът може да направи инвестиция само в един или във всички фондове.

Продуктът е подходящ за физически лица, корпоративни и институционални клиенти.

Инвеститорите имат възможност за плащане на месечните вноски онлайн посредством системата e-Pay, без такси за записване и обратно изкупуване. Това прави ОтЛИЧЕН Финансов План уникален по рода си продукт, който не задължава инвеститорите да поддържат сметка в посочена от управляващото дружество банка.

Цялата статия може да намерите тук: https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/190150-kak-da-spestyavame-distantsionno-po-vreme-na-kriza