На 23 януари 2020 г. Конкорд Асет Мениджмънт взе участие в международната конференция ETF: Level Up for Macedonian Market.

Събитието събра над 90 посетители от водещи банкови институции, пенсионни и застрахователни дружества, управляващи дружества, водещи компании от Северна Македония. Сред гостите бяха представители на Министерството на финансите, Централната банка, Македонската фондова борса и Централен депозитар, както и посланикът на България в Северна Македония.

„Развитието на регионалните пазари е от огромно значение за увеличаване на ликвидността и привличането на чуждестранни инвеститори“, коментира Наталия Петрова, Изпълнителен директор на Конкорд Асет Мениджмънт.

Николай Донцов, Оперативен директор на ITI Group, представи възможностите, които ще се открият пред Северна Македония, ако македонските ценни книжа бъдат изведени на международните пазари.

„Събитието предизвика положителна реакция сред участниците във форума и вече работим върху поредица от индивидуални срещи“, каза Александър Осипов, заместник главен финансов директор на ITI Group.