На 20 Април 2023 г. в IEC се състоя събитието Energy of Tomorrow. Енергията на бъдещето е тук и днес обществото има все по-голяма необходимост от решения за енергийна ефективност, зелена и чиста енергия, алтернативни форми на енергийно захранване и търговия с енергия.

Темите на фокус в първото издание на специализираното събитие Energy of Tomorrow бяха развитието на иновации, технологии и зелена енергия, възможности за енергийна ефективност за дома и бизнеса и добрите практики в създаването на енергия за собствени бизнес нужди.

Конкорд Асет Мениджмънт подкрепи събитието и взе участие в специалната експо част, където показа на гостите богатата гама от инвестиционни продукти, които предлага.