Котировки за период от:  
до:  
ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
1,89 % 4,26 % 4,73 % 4,05 % 27 546 422,85 BGN 19,5767 BGN 1 407 103,7656 18.01.2022