Котировки за период от:  
до:  

ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип Фонд: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
0,89 % 4,05 % 2,66 % 6,07 % 27 513 146,34 BGN 19,5628 BGN 1 406 403,4818 07.02.2023