Котировки за период от:  
до:  

ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
-1,13 % 0,57 % 0,19 % 4,41 % 84 110 522,28 BGN 10,7489 BGN 7 825 001,6186 30.03.2023