Котировки за период от:  
до:  

ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
0,31 % 0,78 % 3,62 % 2,08 % 91 801 078,69 BGN 11,2270 BGN 8 176 827,4603 19.04.2024