Котировки за период от:  
до:  
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
1,79 % 0,60 % 4,84 % 3,63 % 75 899 324,91 BGN 10,7172 BGN 7 082 026,4636 18.01.2022