Котировки за период от:  
до:  
ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
3,15 % 0,66 % 5,63 % 5,07 % 83 901 495,77 BGN 10,8602 BGN 7 725 629,4553 12.08.2022