Котировки за период от:  
до:  
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
3,36 % -3,06 % 9,71 % 5,75 % 905 016,41 BGN 6,0543 BGN 149 484,2067 12.08.2022