Котировки за период от:  
до:  
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
-0,36 % -3,39 % 7,71 % 5,71 % 869 434,26 BGN 5,8366 BGN 148 963,5867 18.01.2022