Котировки за период от:  
до:  
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
29,40 % -1,31 % 40,80 % 17,30 % 671 517,30 BGN 8,3508 BGN 80 413,9675 15.10.2021