Котировки за период от:  
до:  
ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
6,43 % -0,78 % 17,20 % 15,17 % 723 832,12 BGN 8,9260 BGN 81 092,1155 12.08.2022