Котировки за период от:  
до:  
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
0,04 % 3,31 % 3,29 % 3,84 % 28 777 268,29 BGN 15,5841 BGN 1 846 578,4275 18.01.2022