Котировки за период от:  
до:  
ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
-5,01 % 2,82 % -3,01 % 5,95 % 27 328 918,50 BGN 14,7981 BGN 1 846 790,5763 04.07.2022