Котировки за период от:  
до:  
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
0,86 % -1,81 % 2,60 % 5,09 % 1 753 066,47 BGN 7,6670 BGN 228 651,3604 12.08.2022