Котировки за период от:  
до:  
ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
1,63 % -1,83 % 1,77 % 4,37 % 1 604 893,13 BGN 7,7257 BGN 207 733,4703 18.01.2022