УД Конкорд Асет Мениджмънт АД получи ново международно признание за иновации в управлението на активи в България.

Excellence in Innovation
Awards Excellence in Innovation – Asset Management Bulgaria 2022
Concord Asset Management Bulgaria

Списък с всички награди, както и наградените компании можете да видите тук.