Изпълнителният директор на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, г-жа Наталия Петрова, спечели наградата за:

Best Woman Asset Management CEO – Ms. Natalia Petrova – Bulgaria 2024

на престижното списание Women’s Tabloid, The voice of the women

Повече може да прочетете тук:

https://awards.womenstabloid.com/award-winners-2024/