УД Конкорд Асет Мениджмънт АД спечели награда от World Business Outlook за

Най-добро управляващо дружество в България за 2024 година – Best Asset Management Company Bulgaria 2024

https://www.worldbusinessoutlook.com/award-winners-2024/