УД „Koнĸopд Aceт Meниджмънт“ АД, получи признание от британското финансово списание Glоbаl Ваnkіng & Fіnаnсе Rеvіеw

Concord Asset Management – Asset Management Company of the Year Bulgaria 2024

https://www.globalbankingandfinance.com/global-banking-finance-awards-2024-award-winners/