Съобщение от Конкорд Асет Мениджмънт АД

Уважаеми клиенти, Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България за периода от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. и с оглед ограничаването на последиците от разпространението на COVID-19, считано от 16.03.2020 г., УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, ще...

Редовно годишно общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“

Редовно годишно общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ Уведомяваме Ви, че поради липса на кворум, редовното годишно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“, предвидено да се...

Уведомление за възобновяване на продажбата и обратно изкупуване на дялове

Възобновяване на продажбата и обратно изкупуване на дялове на ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и Облигации“, ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, ДФ „Конкорд Фонд – 3 Сектор недвижими имоти“, ДФ „Конкорд Фонд – 4 Енергетика“, ДФ „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа“, ДФ...

Временно се прекратява обратното изкупуване на дялове от фондовете управлявани от “Конкорд АМ”АД

Спиране на продажбата и обратно изкупуване на дялове на ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и Облигации“, ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, ДФ „Конкорд Фонд – 3 Сектор недвижими имоти“, ДФ „Конкорд Фонд – 4 Енергетика“, ДФ „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа“, ДФ...

Уведомление за промяна адреса на “Конкорд АМ”АД

Уважаеми Клиенти, Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, което е организирало и управлява следните договорни фондове: ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“, ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, ДФ „Конкорд Фонд – 3 Сектор недвижими имоти“, ДФ „Конкорд Фонд – 4...