Във връзка със завършена процедура по преобразуване чрез вливане на ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд“ в ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“, управлявани от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД възобновява продажбата и обратното изкупуване на дялове на приемащия ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“, считано от 21.06.2018г.

Допълнителна информация можете да получите в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 141, и на тел. 02/ 816 43 70, 02/ 816 43 45