Считано от 01 септември 2020 г. Татяна Колева заема длъжността Директор за връзки с инвеститорите на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“. Можете да се свържете с нея на тел.: +359 2 816 43 45, мейл: office@concord-am.bg,