Уважаеми клиенти,

С настоящото ви информираме, че на 12.06.2018 г. съгласно Решение на Съвета на директорите от 09.02.2018 г. и одобрение на Комисия за финансов надзор № 383-ДФ/16.04.2018 г., е завършена процедурата по преобразуване чрез вливане на ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд в ДФ Конкорд Фонд – 2 Акции.

Повече информация можете да получите на:
https://concord-am.bg/novini/
или в офиса на УД Конкорд Асет Мениджмънт АД:
гр. София, бул. Тодор Александров 141, ет. 9, тел. 02 816 43 7002 816 43 45.