Уведомяваме Ви, че поради липса на кворум, редовното годишно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“, предвидено да се проведе на 30.05.2022 г., не се състоя и съгласно обявената покана Общото събрание ще бъде проведено на 14.06.2022 година от 10:00 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в Координирано универсално време – 08.00 UTC, в гр. София, бул. „Тодор Александров” №117 при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.