Редовно годишно общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“
Уведомяваме Ви, че поради липса на кворум, редовното годишно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“, предвидено да се проведе на 28.06.2019 г., не се състоя и съгласно обявената покана Общото събрание ще бъде проведено на 15.07.2019 година от 10:00 часа в гр. София, бул. „Тодор Александров” №117 при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.