Във връзка с преобразуване чрез вливане на ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд“ в ДФ „Конкорд Фонд 1 – Акции и облигации“, управлявани от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД временно се спира продажбата и обратното изкупуване на дялове на вливащия се ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд“ и на приемащия ДФ „Конкорд Фонд 1 – Акции и облигации“ за период от 10 работни дни, считано от 07.06.2018г. до 20.06.2018г., включително, с оглед ефективно извършване на преобразуването.

Продажбата и обратното изкупуване на дялове от приемащия ДФ „Конкорд Фонд 1 – Акции и облигации“ ще бъдат възобновени на 21.06.2018г., на следващия работен ден след ефективната дата на преобразуване.

Допълнителна информация можете да получите в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 141, и на тел. 02/ 816 43 70, 02/ 816 43 45