Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България за периода от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. и с оглед ограничаването на последиците от разпространението на COVID-19, считано от 16.03.2020 г., УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, ще обслужва клиенти в офиса си, находящ се в гр. София, бул. Тодор Александров 117, след предварително уговорен час.

Можете да се свържете с нас на следните телефони:
0889990833 – Наталия Петрова – Изпълнителен Директор
0884071288 – Аделина Димитрова – Ръководител отдел Продажби, Директор за връзки с инвеститорите
0878111237 – Деница Кукушева – Мениджър операции