Възобновяване на продажбата и обратно изкупуване на дялове на ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и Облигации“, ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, ДФ „Конкорд Фонд – 3 Сектор недвижими имоти“, ДФ „Конкорд Фонд – 4 Енергетика“, ДФ „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа“, ДФ „Конкорд Фонд – 6 Облигации“

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД възобновява продажбата и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и Облигации“, ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, ДФ „Конкорд Фонд – 3 Сектор недвижими имоти“, ДФ „Конкорд Фонд – 4 Енергетика“, ДФ „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа“, ДФ „Конкорд Фонд – 6 Облигации“, считано от 24.10.2018г.

Допълнителна информация можете да получите в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, и на тел. 02/ 816 43 70, 02/ 816 43 45