Уважаеми Клиенти,

Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, което е организирало и управлява следните договорни фондове: ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“, ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, ДФ „Конкорд Фонд – 3 Сектор недвижими имоти“, ДФ „Конкорд Фонд – 4 Енергетика“, ДФ „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа“, ДФ „Конкорд Фонд – 6 Облигации“ и Национален договорен фонд „Конкорд Фонд – 7 Саут – Ийст Юръп“, ще премести своя офис, считано от 22.10.2018г., от: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 141, на нов адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Телефоните и електронната поща за контакт, както и работното време с клиенти, остават непроменени.

Екипът на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД