25.07.2016 г.

Във връзка с проведено първично публично предлагане на 1 000 000 броя дялове от Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”, с емисионна стойност 10 лева, Ви уведомяваме, че предлагането приключи успешно, без затруднения и спорове. Съгласно Проспекта на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”, публичното предлагане ще се счита за успешно, само ако бъдат записани и платени най-малко 25 000 дяла. До крайния срок за продажба на дялове (22.07.2016 год.) са записани и платени 967 000 броя дялове от Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”, с което набрания капитал на фонда е равен на 9 670 000 лева. Цялата сума е внесена по набирателната сметка на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”.

Стартирана е процедура по регистрация на емисията дялове на фонда в Централен Депозитар АД.