25.09.2014

Уважаеми клиенти и партньори, бихме искали да Ви уведомим, че с Решение на Комисия за финансов надзор от 24 септември 2014 г. бяха одобрени изменения на правилата на договорни фондове „Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти“, „Конкорд Фонд-4 Енергетика“, Конкорд Фонд-5 ЦИЕ“, „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд“, „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд“ и „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд“. Актуалните правила могат да бъдат намерени на интернет страницата ни в раздел „Документи“ към съответния фонд