Уважаеми клиенти,

Съгласно прилагането на Директива 2014/65/ЕС от 15 май 2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти (MIFID II) и Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) 648/2012 (MIFIR) и на свързаните с тях делегирани актове, както и европейски и национални нормативни разпоредби – считано от 03.01.2018 г. всяко юридическо лице, което желае да сключва сделки с финансови инструменти е необходимо да разполага с идентификационен номер за юридически лица (Legal Entity Identifier (LEI код)).

В тази връзка, молим да ни предоставите идентификационен номер за юридически лица – LEI код на Вашето дружество в срок до 30.12.2017 г. съобразно приложимите регулации в сила от 03.01.2018 г.

Информация за процедурата по издаване на LEI код и акредитираните оперативни единици – издатели можете да намерите на интернет страниците на ROC (Regulatory Oversight Committee) на адрес: https://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf , както и на Global LEI Foundation чрез следния линк: https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations.
LEI кода можете да ни изпратите на електронната поща на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД – asset_management@concord-am.bg или да ни го предоставите на място в офиса на дружеството: гр. София 1309, бул. Тодор Александров №141.

С уважение,
УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД