Възобновяване на продажбата и обратно изкупуване на дялове на ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“

Във връзка със завършена процедура по преобразуване чрез вливане на ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд“ в ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“, управлявани от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД възобновява продажбата и обратното изкупуване на дялове на приемащия...

Съотношение на замяна на преобразуващите се фондове

Уважаеми Клиенти, Във връзка с План за преобразуване чрез вливане на ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд” (вливащ се фонд) в ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации” (приемащ фонд), одобрен с Решение № 427-ДФ/ 23.04.2018 г. на Комисия за финансов надзор, Ви...

Процедура по преобразуване чрез вливане на ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд в ДФ Конкорд Фонд – 2 Акции

Уважаеми клиенти, С настоящото ви информираме, че на 12.06.2018 г. съгласно Решение на Съвета на директорите от 09.02.2018 г. и одобрение на Комисия за финансов надзор № 383-ДФ/16.04.2018 г., е завършена процедурата по преобразуване чрез вливане на ДФ Стандарт...

Възобновяване на продажбата и обратно изкупуване на дялове на ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“

Във връзка със завършена процедура по преобразуване чрез вливане на ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд“ в ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, управлявани от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД възобновява продажбата и обратното изкупуване на дялове на приемащия ДФ...

Съотношение на замяна на преобразуващите се фондове ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд” (вливащ се фонд) в ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции” (приемащ фонд)

Уважаеми Клиенти, Във връзка с План за преобразуване чрез вливане на ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд” (вливащ се фонд) в ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции” (приемащ фонд), одобрен с Решение № 383-ДФ/16.04.2018 г.  на Комисия за финансов надзор, Ви информираме за...