Haтaлия Πeтpoвa e изпълнитeлeн диpeĸтop и портфолио мениджър на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД. Тя имa пoвeчe oт 19 гoдини oпит в yпpaвлeниeтo нa aĸтиви нa ĸaпитaлoвитe пaзapи, ĸaтo пpeди дa зaeмe нacтoящaтa пoзиция e билa члeн нa Упpaвитeлния cъвeт c ресор “Πopтфoлиo мeниджмънт” в “Paйфaйзeн Aceт Meниджмънт”. Tя e лицeнзиpaн инвecтициoнeн ĸoнcyлтaнт и бpoĸep oт Koмиcия зa финaнcoв нaдзop, пpитeжaвa cepтифиĸaт oт Mиниcтepcтвo нa финaнcитe зa тъpгoвия c дъpжaвни цeнни ĸнижa.

Наталия Петрова представлява Конкорд Асет Мениджмънт като член на Управителния Съвет на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Haтaлия Πeтpoвa имa нaд 14 гoдини oпит ĸaтo пpeпoдaвaтeл пo диcциплинитe “Фoндoви пaзapи” и “Kopпopaтивни финaнcи” в Унивepcитeтa зa нaциoнaлнo и cвeтoвнo cтoпaнcтвo (УHCC), ĸъдeтo пo нacтoящeм e дoĸтopaнт ĸъм ĸaтeдpa “Финaнcи”. Oт 2018 г. започва да преподава диcциплинaтa “Упpaвлeниe нa пopтфeйли” ĸъм Bиcшeтo yчилищe пo зacтpaxoвaнe и финaнcи (BУЗФ). Владее английски и испански език.

Г-жо Петрова, последните засега данни за активите на взаимните фондове показват известна изненада – към края на май управляваното от Вас „Конкорд Асет Мениджмънт“ влиза в Топ 3 на България по размер на управляваните активи във взаимни фондове. Прецедент ли е това небанково дружество да влиза в Топ 3? Какво значи тази тенденция според Вас за бранша?

Преди повече от 10 години пазарът на взаимните фондове не беше така сегментиран между банкови и небанкови управляващи дружества, като пазарният дял на компаниите за управление на активи беше разпределен по-диверсифицирано.

След 2014 година насам топ три на управляващите дружества по размер на управляваните активи във взаимни фондове бе зает от банкови управляващи дружества. Достъпът на банковите управляващи дружества до широката дистрибуционна мрежа на банките подпомогна съсредоточаването на над 45% от управляваните активи във взаимни фондове в тези дружества.

Попадането на „Конкорд Асет Мениджмънт“  в топ три не е изненада, а успех. Той не е случаен и се дължи на усилената работа на екипа ни през последните години за диверсифициране и оптимизиране на продуктовия микс, привличане на нови инвеститори посредством неприсъствено идентифициране и възможност за инвестиции през платформата ни Concord Online, както и успешното увеличение на капитала на националния ни договорен фонд, което приключи миналата година.

Условията за инвеститорите едва ли биха могли да бъдат по-различни в двата класически инвестиционни региона – САЩ и Европа: дори и след неотдавнашните сривове на курсовете фондовите пазари в САЩ все още се считат за скъпи, а доходността на облигациите там изглежда заслужава да бъде разгледана отново. В Европа капиталовите пазари изглеждат по-спокойни въпреки близостта с Украйна. Различните парични политики ли са причина за това? 

В Европа на пръв поглед капиталовите пазари изглеждат спокойни, единствено подкрепени от спада на EUR/USD, което благоприятства и засилва конкурентоспособността на компаниите износители, които в Европа преобладават. В същото време европейските компании като правило биха пострадали повече от инфлацията и войната в Украйна.

Очакванията ни са нетните им печалби да спаднат поради свитите маржове от високите производствени разходи в резултат на инфлацията и повишението на цените на суровините. Зависимостта на европейските компании от суровини и основно енергийни източници е по-висока от тази на американските компании. В САЩ през последните седмици спадът на капиталовите пазари бе основно заради опасения от по-високи лихвени проценти от страна на Федералния резерв и заради ръста на долара. Нещо повече – американските компании са предимно ориентирани в сферата на услугите, докато европейските са предимно производствени, което ги прави по-уязвими от високите цени на суровините.

От Amundi не препоръчват за закупуване американски акции, а по-скоро – акции от Европа и Азия. Други стратези мислят по подобен начин, а това не е чудно при съотношение цена/печалба (P/E) от 13 спрямо очакваните печалби на компаниите за 2022 г. – дивидентните акции вече не са непременно евтини – но не са толкова надценени, колкото в САЩ със съотношение P/E от 19. Какво е Вашето мнение? 

Съотношението цена/печалба (P/E) през последните години винаги е по-високо при американските компании. Във финансовия свят тези съотношения се разглеждат относително и не би следвало да се сравняват буквално. По-високите стойности на показателя при американските акции калкулират по-висока предсказуемост на печалбите, по-голяма стабилност и предвидимост на парични потоци, дивиденти и резултати.

Показателят при европейските компании показва по-голяма подцененост и потенциал за растеж, но разпознаваме и по-висок риск. В настоящия момент европейските компании са по-уязвими от високите производствени разходи. А какво ще се случи след неколкократните повишения на лихвите от страна на Федералния резерв или при евентуална рецесия? В случай, че доларът загуби от стойността си, натискът върху европейските акции би могъл да се засили.

Трайно високата инфлация поставя инвеститорите пред троен проблем. Първо, стойността на парите им намалява всяка година. Това засяга главно паричните наличности, т.е. срочните депозити или салдата по сметки, и лихвоносните ценни книжа. Второ: Тъй като централните банки предприемат контрамерки, а пазарите се приспособяват, доходността по облигациите и общите лихвени проценти се повишават. Това понижава цените на облигациите и прави високо оценените акции по-малко привлекателни. Третият проблем е, че поради реакцията на централните банки опасността от рецесия се увеличава. Това засяга акциите, но също и корпоративните облигации – особено тези с нисък кредитен рейтинг. В тази среда – какво да правят инвеститорите? Кои са най-важните фактори, които те трябва да вземат предвид, когато сформират пазарните си стратегии?

Инвестициите на капиталовите пазари обикновено са свързани с определен хоризонт, т.е. говорим за инвестиция, когато инвеститорът не обвързва последната си стотинка с вложение в акции, облигации или взаимни фондове, а разумно управлява личните си финанси и заделя от свободните си парични средства. Това означава, че дори да попадне в период на рецесия и спад на пазара, инвеститорът може да се възползва да закупи активи на по-ниски цени и да ги задържи за по-дълъг инвестиционен хоризонт. Като правило инвестицията на капиталовите пазари въздейства върху инфлацията като контрамярка. Парите на депозит обикновено губят стойността си. Затова е необходимо инвеститорите да потърсят алтернативи, като диверсифицират активите си и разпределят риска между тях.

Какво да направят индивидуалните вложители, които нямат нужната компетентност, за да инвестират самостоятелно? Какви са най-важните Ви препоръки за тях?

Самостоятелната инвестиция изисква не само необходима компетентност, но и все пак значителна сума, посредством която да могат да се закупят различни на брой и вид инвестиции, с цел да се минимизира риска на портфейла. Ако индивидуалните вложители не разполагат с време, компетентност и необходимите средства за управление на индивидуален портфейл, е по-добре да инвестират във взаимни фондове, където стратегията е предварително определена и одобрена, а портфейлът, от който ще си закупят дялове, е добре структуриран и диверсифициран. Полезно е да се обърнат към професионален консултант, за да са спокойни и сигурни, че техните средства получават дължимото внимание и грижа.

В какво да насочат свободния си ресурс корпоративните инвеститори?

Досегашният ми опит показва две тенденции при корпоративните инвеститори. Едната, която е по-силна и е обусловена от характера на паричните им потоци, е че те предпочитат да инвестират за кратки периоди от няколко месеца, които са им необходими, за да пренасочат свободната си ликвидност вътре в бизнеса си. В този случай за тях биха били подходящи високоликвидни и консервативни инвестиционни алтернативи.

Консервативните взаимни фондове, които инвестират предимно в ДЦК и облигации, обикновено имат ниски разходи за управление и могат да бъдат добра възможност за паркиране на свободната ликвидност. Другата тенденция при корпоративните инвеститори е с много дългосрочен инвестиционен хоризонт, като възможностите за инвестиция се разширяват значително, като портфейлът може да се диверсифицира в акции, облигации, дялов капитал, алтернативни инвестиционни фондове, както и да се потърси индивидуална инвестиционна стратегия посредством доверително управление.

Какво според Вас е нужно, за да се стигне до устойчивото възстановяване на пазарите? 

Текущо пазарите са подвластни на редица фактори: военният конфликт между Русия и Украйна, увеличаващите се цени на енергоносителите, последствията от пандемията от COVID-19, политиките на централните банки за повишаване на лихвите, както и различни локални фактори, характерни за всеки пазар, които включват политическа нестабилност, различни икономически въпроси и др.

Пътят към устойчиво възстановяване е свързан с разрешаването на тези проблеми, избягването на високата инфлация и риска от рецесия. За пазара в България е необходима подкрепа на капиталовия пазар с цел да се измести фокусът от финансирането предимно чрез банковия сектор в посока на оптимизиране на капиталовата структура на компаниите чрез издаване на различни финансови инструменти. Това ще съживи и инвеститорския интерес към новите компании, както наблюдаваме, че се случва с първичните публични предлагания напоследък, чиито емисии регистрират висок процент на презаписване при пласирането им.

Кои компании или сектори ще са печеливши от сегашната ситуация с висока инфлация и забавящ се растеж?  

Неприятното в настоящата инфлация е, че тя не е инфлация на търсенето, а се дължи главно на повишаването на цените на суровините и в частност енергоносителите, което рефлектира върху всички цени след завършване на производствения цикъл. Световните пазари отчитат висока волатилност, доминират се от политиката на повишаване на лихвените проценти и от опасенията от предстояща рецесия. В такава ситуация аз бих обърнала внимание на т. нар. defensive stocks, на стабилни големи компании с добър фундамент. Също фармацевтичният сектор е все още под влиянието на пандемията и би могъл да реализира добри резултати. Очаквам добро представяне и на компаниите от енергийния сектор.

Вие лично в какво предпочитате да инвестирате?

Аз съм привърженик на регулярните инвестиции във взаимни фондове. Спестовните планове не изискват от инвеститорите нищо, освен постоянство. А съвременните методи за автоматизация на плащанията дават огромна гъвкавост и не ангажират времето на клиентите. По този начин бързо и лесно инвестираме, за да запазим и увеличим стойността на парите във времето, да се предпазим от инфлацията, да осигурим бъдеще на децата си . Може да звучи утопично, но всъщност е постижимо и вярно.

В България открай време се наблюдава слаба инвестиционната активност. Има ли начин тя да се стимулира и как?

Инвестиционната активност е слаба, пазарът не е високо ликвиден у нас, но това не означава непременно, че е слабо ефективен. Доверието на инвеститорите расте, когато разбират смисъла от направените вложения. А за да се засили интересът, трябва повече хора да бъдат запознати с видовете инвестиционни възможности, финансовите инструменти и пазари и смисъла от тях, да се работи в посока на повишаване на финансовата грамотност и информираността на инвеститорите. Рискът и доходността винаги вървят ръка за ръка във финансовия свят, т. е.  колкото по-висок е рискът на една инвестиция, толкова по-висока би била очакваната доходност. Затова всеки човек трябва разумно да преценява подходящите алтернативи за своите лични финанси. А за да го направи, трябва присъствието на институциите, емитентите, управляващите дружества, инвестиционните посредници и асоциациите да е още по-осезаемо.

Как да изберем надежден финансов консултант?

Не всеки човек, работещ на капиталовите пазари, може да бъде консултант. Инвестиционните консултанти са лица, лицензирани от Комисия за финансов надзор, които притежават съответните знания, умения и опит и имат право да консултират инвеститорите. Важно е хората да знаят, че инвестиционните посредници и управляващите дружества са строго регулирани и в този смисъл представляват надежден източник на информация относно капиталовите пазари. Регистърът на Комисия за финансов надзор е публично достъпен и всеки инвеститор може да провери и избере своя инвестиционен консултант.

Какви са предимствата и недостатъците да се инвестира във взаимни фондове? А в борсово търгувани фондове (ETF)? Каква доходност може да се очаква?

Взаимните фондове събират парични средства от неограничен брой инвеститори и съгласно инвестиционната политика и рискова насоченост, заложени в правилата и проспекта на фонда, набраният капитал се инвестира в портфейл от финансови инструменти. Всеки инвеститор притежава дял, съответстващ на първоначално инвестираната от него сума. Сред предимствата на взаимните фондове са, че те са изключително ликвидни, тъй като клиентът има право да предложи за обратно изкупуване притежаваните от него дялове по всяко време, като получава парите си в рамките на няколко работни дни след подаване на поръчката.

Също така реализираната печалба не се облага с данък. Чрез инвестиция във взаимен фонд, клиентът може да получи експозиция към финансовите пазари дори с минимална сума пари, която би била недостатъчна за структуриране на индивидуален портфейл от финансови инструменти. Той придобива част от предварително структурирания и добре диверсифициран портфейл на фонда. Същевременно инвестицията във взаимен фонд винаги носи редица рискове – кредитен, политически, макроикономически, географски, секторен, валутен, специфичен, ликвиден и други. Тези рискове трябва да се управляват с цел да се минимизират. Най-ефективно това се прави посредством оптимизация и диверсификация на портфейлите.

Взаимните фондове обикновено използват активни стратегии за управление, което означава, че са подвластни на дискреционните решения на портфолио мениджърите. Борсово търгуваните фондове имат повечето от характеристиките на взаимните фондове. Основна разлика е, че обикновено това са пасивни портфейли, които имат за цел репликация на определен бенчмарк, най-често индекс.

При борсово търгуваните фондове разходите за управление следва да са по-ниски, отколкото при взаимните фондове, предвид че следват пасивни стратегии. Това пък определя като най-добър показател за представянето им не доходността, а грешката на следене, т.е. с колко тяхната доходност се отклонява от доходността на прилежащия бенчмарк. Представянето  на активно управляваните портфейли пък се измерва със способността им да генерират алфа, т.е. да изкарат доходност, по-висока от тази на пазара.

Настоящият материал не е препоръка за покупка или продажба на дялове. Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите резултати от дейността на фондовете не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

автор Бойчо Попов
Статията е публикувана за първи път в Investor.bg