Три от фондовете на Конкорд Асет Мениджмънт се класираха на I-во място, в класацията за Фондове постигнали най-добра доходност през 2019 г. на сайта Моите Пари, в съответната категория за рисков профил:

 • Категория Фондове в Облигации:
 1. Конкорд Фонд-6 Облигации – 6,7%
 2. Компас Евростабилност – 4.2%
 3. Ди Ви Евробонд – 3.4%
 • Категория Смесени балансирани фондове 2017 – 2019 г.:
 1. Конкорд Фонд 1 – Акции и Облигации – 4,7%
 2. Стратегия Престиж – 4.0%
 3. Селект Баланс – 3.9%
 • Категория Фондове в Акции 2017 – 2019 г.:
 1. Конкорд Фонд 3 – Сектор Недвижими Имоти – 6,6%
 2. ОББ Глобал Фарм Инвест – 6.4%
 3. Адванс Инвест – 6.2%

Повече информация, както и пълния текст можете да намерите тук.