Финансово-грамотни ли са българите?

Степента на финансовата грамотност е изключително важен въпрос, коментира Наталия Петрова, изпълнителен директор на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.

Тази грамотност се определя не само от получените приходи, а и как може да контролира своите разходи, до колко има финансова дисциплина. Направени са редица изследвания за финансова грамотност, които отчитат следните резултати:

На въпроса „Финансово грамотни ли са?“, две трети от хората отговарят с „да“. Тоест хората имат висока оценка за финансовата си грамотност. В същото време, изследването представено от г-жа Петрова сочи, че 72% от хората не инвестират в нещо допълнително за своето пенсионно осигуряване, което до голяма степен контрастират с отговора на първия въпрос.

Изследване от 2016 г. с появата на бяла книга за финансова грамотност сочи, че 47% казват, че не са финансово грамотни. Процентът се увеличава при по-младите до 18 години – 53%, а тези над 60 години са над 60%.

„За българина е трудно да направи избор на финансов продукт, защото не ги познава. Не могат и лесно да направят информирано инвестиционно решение. Обикновено инвестициите са в недвижими имоти“, допълни още г-жа Петрова.

Подробности за финансова грамотност може да прочетете тук.

В какво да инвестирате, ако не в депозити?

Към юни 2019 излезе статистиката на БНБ, че депозитите на домакинствата са 53 милиарда лева, като се увеличават с 8% на годишна база и съставляват около половината от БВП на страната ни. Средният размер на един депозит е около 5 500 лева, коментира Наталия Петрова, изпълнителен директор в „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, по време на форума „Силата на инвестициите. Експерти говорят за пазарите“, организиран от Infostock.bg.

Според г-жа Петрова, сумата на средния депозит не е достатъчна за инвестиции. Тя обаче, е подходяща за алтернативните форми на инвестиция, като например колективните инвестиционни схеми. „Тези форми на инвестиции, които са изключително популярни на Запад, все още не са толкова известни на българите. За разлика от депозитите, вложенията в някаква форма на инвестиционни схеми заемат едва 1.6 милиарда лева. Тези форми на инвестиции и спестявания обаче, са изключително удобни и се отличават с предимства като – достъпност, ликвидност, ниски разходи, липса на данъчно облагане и професионално управление от мениджъри“, обясни г-жа Петрова.

„Когато един човек, притежаващ между 5-10 хиляди лева, реши да направи свой индивидуален инвестиционен портфейл, колко може да го диверсифицира. Не само транзакционните разходи, а и степента на диверсификацията на портфейла влияят върху резултатите. По-добрият вариант е да се инвестира в колективна инвестиционна схема. Регулярните инвестиции в дългосрочни стратегии е добро решение и има предимства. Такъв начина на инвестиране вече има спестовен елемент. При високи пазари придобива дялове на по-висока цена, а в обратния случай – на по-ниска. В крайна сметка обаче средно-притеглена цена е по-ниска. Над 90% от населението в САЩ и Европа използват този  продукт за личните си финанси. Има спестовен елемент и регулярната инвестиция избягва възможността да уцелите възможно най-лошия момент“, казва Наталия Петрова.

Подробности за инвестиционните алтернативи може да прочетете тук.

Повече за форума „Силата на инвестициите“, програмата и участниците в събитието може да намерите тук.