Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд

С настоящото ви информираме, че на 12.06.2018 г. съгласно Решение на Съвета на директорите от 09.02.2018 г. и одобрение на Комисия за финансов надзор № 383-ДФ/16.04.2018 г., е завършена процедурата по преобразуване чрез вливане на ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд в ДФ Конкорд Фонд – 2 Акции.

Повече информация можете да получите на:

Новини

Архив с данните за ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд до 01.07.2018