Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд

С настоящото ви информираме, че на 14.06.2018 г. съгласно Решение на Съвета на директорите от 09.02.2018 г. и одобрение на Комисия за финансов надзор № 427-ДФ/23.04.2018 г., е завършена процедурата по преобразуване чрез вливане на ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд в ДФ Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации.

Повече информация можете да получите на:

Новини

Архив с данните за ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд до 01.07.2018