Стандарт Инвестмънт Международен Фонд

 

Уважаеми клиенти,

С настоящото ви информираме, че на 07.06.2018 г. съгласно Решение на Съвета на директорите от 09.02.2018 г. и одобрение на Комисия за финансов надзор № 368-ДФ/11.04.2018 г., е завършена процедурата по преобразуване чрез вливане на ДФ Стандарт Инвестмънт Международен Фонд в ДФ Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа.

Повече информация можете да получите на:
Новини

Архив с данните за ДФ Стандарт Инвестмънт Международен Фонд до 01.07.2018