Калкулатор

Избери взаимен фонд:

Посочи сума за инвестиране:

лв.

Период на инвестицията:

Възвръщаемост:
Процент: 0.0 %
Сума: 0.0
Нетна стойност на дял: 0.0 на 0.0
Нетна стойност на дял: 0.0 на 0.0

Инструкция за работа с калкулатора:

Изберете желатия фонд, в който сте инвестирали или желаете да инвестирате, въведете съответната сума и изберете желания период.

Резултатите от калкулатора са базирани на минали стойности на дяловете на фондовете.

Предупреждение към инвеститорите: миналите резултати на фонда не са гаранция за постигане на подобни бъдещи резултати.