Наталия Петрова, Изпълнителен директор

„Ние подготвихме това обучение за вас, за да ви представим основните характеристики и предимства от инвестицията във взаимни фондове. За нас е важно инвеститорите да бъдат информирани и да направят своя правилен инвестиционен избор. Ние ще продължим да работим с грижа за своите клиенти, да бъдем фокусирани върху техните нужди, да им предоставяме нашия опит. Нашите идеи и стремежът ни да създаваме иновативни продукти имат за цел да отговорят на времето, в което живеем и актуалните пазарни тенденции. Основният ни приоритет е да създадем доверие и дългосрочни отношения с клиентите си.“

Наталия Петрова
Изпълнителен директор
Конкорд Асет Мениджмънт

Взаимните фондове

Интерактивно обучение и Тест за определяне на рисковият профил

Времетраене 6 мин.

ОтЛИЧЕН Финансов План

Интерактивна презентация на продукта

Времетраене 6 мин.