За нас

УД Конкорд Асет Мениджмънт АД е управляващо дружество, лицензирано от Комисия за финансов надзор през 2005 г. под името УД “БенчМарк Асет Мениджмънт” АД.

Корпоративна презентация
Презентация за фондове управлявани от УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД

Презентация на продукта “ОтЛИЧЕН Финансов План”

През 2005 г. дружеството стартира първия си договорен фонд, а през пролетта на 2006 г. стартира дейността и на инвестиционно дружество от отворен тип. До 2008 г. Конкорд Асет Мениджмънт АД управлява шест взаимни фонда.

През месец май 2012 г. дружеството се преименува на УД “Конкорд Асет Мениджмънт” АД.

През 2016 г. Конкорд Асет Мениджмънт АД основава и първия в България национален договорен фонд от затворен тип – Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп.

Дружеството управлява дейността на седем взаимни фонда – договорни фондове Конкорд Фонд-1 Акции и облигации (бивш БенчМарк Фонд-1 Акции и облигации)Конкорд Фонд-2 Акции (бивш БенчМарк Фонд-2 Акции), Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти (бивш БенчМарк Фонд-3 Сектор недвижими имоти), Конкорд Фонд-4 Енергетика (бивш БенчМарк Фонд-4 Енергетика), Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа (бивш БенчМарк Фонд-5 Централна и Източна Европа) и Конкорд Фонд–6 Облигации – (Конкорд Фонд-6 Паричен – бивш БенчМарк Фонд-6 Паричен), както и на един Национален договорен фонд от затворен тип Конкорд Фонд – 7 Саут – Ийст Юръп. Предоставя услуги по управление на индивидуални инвестиционни портфейли, включително на институционални инвеститори.

През декември 2012 г. УД “Конкорд Асет Мениджмънт” АД пое управлението и на следните договорни фондове: “Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд”, “Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд”, “Стандарт Инвестмънт Международен Фонд” и “Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд”.

УД “Конкорд Асет Мениджмънт” АД е член на Българската Асоциация на Управляващите Дружества в България (БАУД).