За нас

УД Конкорд Асет Мениджмънт АД е управляващо дружество, лицензирано от Комисия за финансов надзор с Лиценз №1/19.09.2005 г.

Корпоративна презентация
Презентация за фондове управлявани от УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД
Презентация на продукта “ОтЛИЧЕН Финансов План”
Лиценз за ЛУАИФ

През 2005 г. дружеството стартира първия си договорен фонд, а през пролетта на 2006 г. стартира дейността и на инвестиционно дружество от отворен тип. До 2008 г. Конкорд Асет Мениджмънт АД управлява шест взаимни фонда.

През месец май 2012 г. дружеството получава Лиценз № 46-УД/21.06.2012 г., а през месец декември 2012 г. поема управлението на следните договорни фондове: “Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд”, “Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд”, “Стандарт Инвестмънт Международен Фонд” и “Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд”, които през 2018 г. се вливат в аналогичните им по инвестиционна стратегия и рисков профил фондове на Конкорд.

През 2016 г. Конкорд Асет Мениджмънт АД основава първия в България Национален договорен фонд от затворен тип – Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп.

Дружеството управлява дейността на шест взаимни фонда – договорни фондове Конкорд Фонд-1 Акции и облигации, Конкорд Фонд-2 Акции, Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти, Конкорд Фонд-4 Енергетика, Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа и Конкорд Фонд–6 Облигации, както и на един Национален договорен фонд от затворен тип Конкорд Фонд – 7 Саут – Ийст Юръп. Предоставя услуги по управление на индивидуални инвестиционни портфейли, включително на институционални инвеститори.

През месец октомври 2021 г. УД “Конкорд Асет Мениджмънт” АД получава  пълен Лиценз № РГ-15-20/26.10.2021 г. за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.

УД “Конкорд Асет Мениджмънт” АД е член на Българската Асоциация на Управляващите Дружества в България (БАУД).