За нас

УД Конкорд Асет Мениджмънт АД е управляващо дружество, лицензирано от Комисия за финансов надзор с Лиценз №1/19.09.2005 г.
Корпоративна презентация
Презентация за фондове управлявани от УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД
ОтЛИЧЕН Финансов План
Лиценз за ЛУАИФ
Лицензи
През 2005 г. дружеството стартира първия си договорен фонд, а през пролетта на 2006 г. стартира дейността и на инвестиционно дружество от отворен тип. До 2008 г. Конкорд Асет Мениджмънт АД управлява шест взаимни фонда.

През месец май 2012 г. дружеството получава Лиценз № 46-УД/21.06.2012 г.

През 2016 г. Конкорд Асет Мениджмънт АД основава първия в България Национален договорен фонд от затворен тип – Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп.

Дружеството управлява дейността на шест взаимни фонда – договорни фондове Конкорд Фонд-1 Акции и облигации, Конкорд Фонд-2 Акции, Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти, Конкорд Фонд-4 Енергетика, Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа и Конкорд Фонд–6 Облигации, един Национален договорен фонд от затворен тип Конкорд Фонд – 7 Саут – Ийст Юръп, както и на един алтернативен инвестиционен фонд – „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд” АД.

Предоставя услуги по управление на индивидуални инвестиционни портфейли, включително на институционални инвеститори.

През месец октомври 2021 г. УД “Конкорд Асет Мениджмънт” АД получава  пълен Лиценз № РГ-15-20/26.10.2021 г. за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.

През месец ноември Дружеството получава Лиценз за ЛУАИФ № РГ-15-20/17.11.2022 г. – на основание Решение № 775 -ЛУАИФ/21.10.2021 г. и Решение № 844 ЛУАИФ/10.11.2022 г.

УД “Конкорд Асет Мениджмънт” АД е член на Българската Асоциация на Управляващите Дружества в България (БАУД).