Кариери

Конкорд Асет Мениджмънт е най-голямото небанково управляващо дружество в България по размер на управляваните активи във взаимни фондове.


В момента нямаме свободни позиции. В случай че проявявате интерес да започнете работа в Конкорд Асет Мениджмънт, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на английски език на адрес: office@concord-am.bg
Вашата кандидатура ще бъде разгледана при първа възможност.