Контакти

Съгласен(а) съм, личните ми данни да бъдат използвани при обработка на моето запитване!

Адрес и Карта

гр. София, бул. Тодор Александров 117,
Пощенски код: 1303,
Тел. 02 816 43 45
0889990833 – Наталия Петрова – Изпълнителен Директор
0884071288 – Аделина Димитрова – Ръководител отдел Продажби, Ръководител отдел Нормативно съответствие
0878111237 – Деница Кукушева – Мениджър операции