Контакти

  Съгласен(а) съм, личните ми данни да бъдат използвани при обработка на моето запитване!

  Адрес и Карта

  гр. София, бул. Тодор Александров 117,
  Пощенски код: 1303,
  Тел. 02 816 43 45
  0889990833 – Наталия Петрова – Изпълнителен Директор
  0884071288 – Аделина Димитрова – Ръководител отдел Продажби, Ръководител отдел Нормативно съответствие
  0878111237 – Деница Кукушева – Мениджър операции