Неотчитане на неблагоприятните въздействия на застрахователните съвети върху факторите на устойчивост

Декларация на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД че не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Декларация от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, че не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения върху факторите на устойчивост при управлението на ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“

Декларация от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, че не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения върху факторите на устойчивост при управлението на ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“

Декларация от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, че не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения върху факторите на устойчивост при управлението на ДФ „Конкорд Фонд – 3 Сектор Недвижими Имоти“

Декларация от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, че не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения върху факторите на устойчивост при управлението на ДФ „Конкорд Фонд – 4 Енергетика“

Декларация от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, че не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения върху факторите на устойчивост при управлението на ДФ „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа“

Декларация от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, че не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения върху факторите на устойчивост при управлението на ДФ „Конкорд Фонд – 6 Облигации“

Декларация от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, че не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения върху факторите на устойчивост при управлението на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“

Декларация от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, че не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения върху факторите на устойчивост при управлението на „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд“ АД