Наталия Петрова

Наталия Петрова

Изпълнителен директор

Haтaлия Πeтpoвa e изпълнитeлeн диpeĸтop и портфолио мениджър на дружеството. Тя имa пoвeчe oт 15 гoдини oпит в yпpaвлeниeтo нa aĸтиви нa ĸaпитaлoвитe пaзapи, ĸaтo пpeди дa зaeмe нacтoящaтa пoзиция e билa члeн нa Упpaвитeлния cъвeт c ресор „Πopтфoлиo мeниджмънт“ в „Paйфaйзeн Aceт Meниджмънт“. Tя e лицeнзиpaн инвecтициoнeн ĸoнcyлтaнт и бpoĸep oт Koмиcия зa финaнcoв нaдзop, пpитeжaвa cepтифиĸaт oт Mиниcтepcтвo нa финaнcитe зa тъpгoвия c дъpжaвни цeнни ĸнижa.
Наталия Петрова е Председетел на Управителния Съвет на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Haтaлия Πeтpoвa e прокурист на ИП „АВС Финанс“ АД.
Haтaлия Πeтpoвa имa нaд 15 гoдини oпит ĸaтo пpeпoдaвaтeл пo диcциплинитe „Фoндoви пaзapи“ и „Kopпopaтивни финaнcи“ в Унивepcитeтa зa нaциoнaлнo и cвeтoвнo cтoпaнcтвo (УHCC), ĸъдeтo пo нacтoящeм e дoĸтopaнт ĸъм ĸaтeдpa „Финaнcи“. Oт 2018 г. започва да преподава диcциплинaтa „Упpaвлeниe нa пopтфeйли“ ĸъм Bиcшeтo yчилищe пo зacтpaxoвaнe и финaнcи (BУЗФ). Владее английски и испански език.

Димитър Жилев

Зам. Председател на СД

Димитър Жилев е зам. Председател на Съвета на директорите на дружеството от 2012 г. Той има повече от десет години опит в различни сегменти от сферата на финансовите услуги: Капиталови пазари, Банки, Застраховане, Здравно осигуряване, Пенсионно осигуряване и др.

Строго профилиран в инвестиции, структуриране и управление на компании, бизнес преговори, секюритизация на вземания и дългово финансиране. Основните му компетенции са свързани с дейността на публичните компании, първични публични предлагания, взаимни и пенсионни фондове, финансов анализ, корпоративни финанси, сливания и придобивания. Жилев има професионален опит като зам. председател на СД в Уеб Финанс Холдинг АД, а преди това 4 години е бил в Комисия за финансов надзор на Република България. Притежава магистърска степен по финанси от Университета за национално и световно стопанство. Владее английски език.

Аделина Димитрова

Ръководител отдел Продажби, Ръководител отдел Нормативно съответствие

Аделина Димитрова има над 20 години опит в областта на банковото дело и капиталовите пазари. Преди да заеме настоящата позиция е работила за Уникредит Булбанк, Сосиете Женерал и Райфайзенбанк България. Аделина притежава отлични комуникационни умения, богат опит в продажбите на финансови продукти и иновации, организиране на обучения на клонова мрежа и др.

Аделина има магистърска степен по Финанси от Университета за Национално и Световно Стопанство, София. Присъединява се към екипа през февруари 2019 г. Владее английски език и руски език.

Николай Механджийски

Ръководител отдел Правен

Николай Механджийски има над 10 годишен опит с правни консултации в областта на капиталовите пазари и инвестиционните продукти. Консултирал е редица сделки по първично и вторично публично предлагане, кредитни сделки, инвестиционни сделки и проекти. Заемал е различни длъжности в лизингови компании, банки и управляващи дружества. Магистър по право от Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство.
Владее английски език.

Деница Кукушева

Мениджър операции

Деница Кукушева има над двадесетгодишен опит в сферата на финансите и българския капиталов пазар, притежава магистърска степен по „Финанси“ от Висше училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/. Специализирала е магистърска степен към Университета за национално и световно стопанство специалност „Теория и практика на валутната търговия – Forex“.
Деница се присъединява към екипа на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД през 2013 година. Владее английски и турски език.

Ирена Георгиева

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

Ирена Георгиева е главен счетоводител на дружеството, като работи в него от февруари 2023 г. Притежава бакалавърска степен по Счетоводство и контрол от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград. Има богат опит в счетоводството на различни дружества, както и във финансовата сфера, работила е в голяма счетоводна къща. Владее английски и италиански език.

Александър Пеев

Продуктов Мениджър

Александър Пеев има придобита степен Магистър по Финанси, както и Бакалавър по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство. Преминал е първо ниво на CFA . Професионалната му кариера започва през 2007г. като анализатор във водещи инвестиционни посредници като БенчМарк Финанс АД, ИП Балканска консултанска компания АД и др.

Работил е като портфолио мениджър в различни управляващи дружества, анализатор в едно от най-големите по активи дружества със специална инвестиционна цел, както и в пенсионен фонд.

Димитър Бурнев

Юрисконсулт

Димитър Бурнев има над 17-годишен разнообразен опит в частното право като юрисконсулт в търговски дружества, банки, международна консултантска компания и нестопанския сектор. Специфичен опит в областта на капиталовите пазари е придобил при работата си в банка и публично дружество. Магистър по право от Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Владее английски и немски език. Присъединява се към екипа на дружеството през юни 2022 г.

Теодор Паунов

Финансов Анализатор

Теодор Паунов е финансов анализатор на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД. Има предишен опит на същата позиция в “FCG Sofia” EOOD, където е придобил специфични умения в областта на финансовите анализи, инвестициите и капиталовите пазари. Участвал е в изготвянето на специален инвестиционен план на базата на задълбочен финансов анализ. Бил е част и в управлението на дружество с ограничена отговорност. Учил е една година специалност „Международна бизнес администрация“ в Richmond University – Лондон. Завършил е Маркетинг в НБУ – София, степен бакалавър. Владее Английски и Френски език. Присъединява се към екипа на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД през Ноември 2022г.

Росен Кожухаров

Финансов Анализатор

Росен Кожухаров е финансов анализатор и лицензиран брокер на финансови инструменти с опит на Българската Фондова Борса. Завършил Бизнес Икономика в УНСС и Финтех, Финанси и Дигитални иновации във ВУЗФ. Притежава лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и разполага познания в областта на финансовия анализ, придобити чрез курсове и стажове. Усъвършенствал е уменията си във финансовото моделиране се и присъединява се към екипа на „АВС Финанс“ АД през юни 2023 година.

Петко Ризов

Продуктов мениджър

Петко Ризов е Продуктов мениджър в Конкорд Асет Мениджмънт, Брокер на ценни книжа в „ABC Финанс“ АД и Финансов Анализатор в ПОК „Съгласие“. Натрупал е опит в областта на капиталовите пазари, в изготвянето на финансовите оценки на проекти и различни по вид активи.
Ризов е лицензиран Брокер от Комисията за финансов надзор.
Притежава бакалавърска степен по „Бизнес Мениджмънт“ от английски университет „Loughborough University“.

Николай Палийски

Продуктов мениджър

Николай Палийски е продуктов мениджър в „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД. Той е завършил Бизнес Администрация в Университета на Южна Калифорния, където е изучил структурата на капиталовите пазари. Той е усъвършенствал уменията си чрез активно участие в проекти и клубове, като е придобил ценен опит за финансов анализ. Владее английски език. Присъединява се към екипа на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД през Ноември 2023 г.

Димана Аврамова-Христова

Експерт банка, финансова платежна институция

Димана Аврамова-Христова е на длъжност – Експерт банка, финансова платежна институция в Конкорд Асет Мениджмънт АД. Има над 13 годишен опит в областта на капиталовите пазари. Завършила е магистърска степен по “Муждународен бизнес и мениджмънт” в СА „Д. А. Ценов” Свищов. Владее английски език.