Наталия Петрова

Наталия Петрова

Изпълнителен директор

Haтaлия Πeтpoвa e изпълнитeлeн диpeĸтop и портфолио мениджър на дружеството. Тя имa пoвeчe oт 15 гoдини oпит в yпpaвлeниeтo нa aĸтиви нa ĸaпитaлoвитe пaзapи, ĸaтo пpeди дa зaeмe нacтoящaтa пoзиция e билa члeн нa Упpaвитeлния cъвeт c ресор „Πopтфoлиo мeниджмънт“ в „Paйфaйзeн Aceт Meниджмънт“.  Tя e лицeнзиpaн инвecтициoнeн ĸoнcyлтaнт и бpoĸep oт Koмиcия зa финaнcoв нaдзop, пpитeжaвa cepтифиĸaт oт Mиниcтepcтвo нa финaнcитe зa тъpгoвия c дъpжaвни цeнни ĸнижa.

Наталия Петрова представлява Конкорд Асет Мениджмънт като член на Управителния Съвет на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

Haтaлия Πeтpoвa имa нaд 10 гoдини oпит ĸaтo пpeпoдaвaтeл пo диcциплинитe „Фoндoви пaзapи“ и „Kopпopaтивни финaнcи“ в Унивepcитeтa зa нaциoнaлнo и cвeтoвнo cтoпaнcтвo (УHCC), ĸъдeтo пo нacтoящeм e дoĸтopaнт ĸъм ĸaтeдpa „Финaнcи“. Oт 2018 г. започва да преподава диcциплинaтa „Упpaвлeниe нa пopтфeйли“ ĸъм Bиcшeтo yчилищe пo зacтpaxoвaнe и финaнcи (BУЗФ). Владее английски и испански език.

Димитър Жилев

Димитър Жилев

Зам. Председател на СД

Димитър Жилев е зам. Председател на Съвета на директорите на дружеството от 2012 г. Той има повече от десет години опит в различни сегменти от сферата на финансовите услуги: Капиталови пазари, Банки, Застраховане, Здравно осигуряване, Пенсионно осигуряване и др.

Строго профилиран в инвестиции, структуриране и управление на компании, бизнес преговори, секюритизация на вземания и дългово финансиране. Основните му компетенции са свързани с дейността на публичните компании, първични публични предлагания, взаимни и пенсионни фондове, финансов анализ, корпоративни финанси, сливания и придобивания. Жилев има професионален опит като зам. председател на СД в Уеб Финанс Холдинг АД, а преди това 4 години е бил в Комисия за финансов надзор на Република България. Притежава магистърска степен по финанси от Университета за национално и световно стопанство. Владее английски език.

Аделина Димитрова

Ръководител отдел Продажби, Ръководител отдел Нормативно съответствие

Аделина Димитрова има над 20 години опит в областта на банковото дело и капиталовите пазари. Преди да заеме настоящата позиция е работила за Уникредит Булбанк, Сосиете Женерал и Райфайзенбанк България. Аделина притежава отлични комуникационни умения, богат опит в продажбите на финансови продукти и иновации, организиране на обучения на клонова мрежа и др.

Аделина има магистърска степен по Финанси от Университета за Национално и Световно Стопанство, София. Присъединява се към екипа през февруари 2019 г. Владее английски език и руски език.

Николай Механджийски

Ръководител отдел Правен

Николай Механджийски има над 10 годишен опит с правни консултации в областта на капиталовите пазари и инвестиционните продукти. Консултирал е редица сделки по първично и вторично публично предлагане, кредитни сделки, инвестиционни сделки и проекти. Заемал е различни длъжности в лизингови компании, банки и управляващи дружества. Магистър по право от Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство.
Владее английски език.

Деница Кукушева

Мениджър операции

Деница Кукушева има над шестнадесетгодишен опит  в сферата на финансите и българския капиталов пазар, притежава магистърска степен по „Финанси“ от Висше училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/. Специализирала е магистърска степен към  Университета за национално и световно стопанство специалност „Теория и практика на валутната търговия – Forex“. Деница се присъединява към екипа на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД през 2013 година.

Владее английски и немски език.

Татяна Колева

Главен счетоводител, Директор за връзки с инвеститорите

Татяна Колева е главен счетоводител на дружеството, като работи в него от самото му създаване през 2005 г. Притежава магистърска степен по Счетоводство и контрол от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов. Развитието й във финансовата сфера стартира от 2005 г. в „БенчМарк Груп“ АД и ИП „БенчМарк Финанс“ АД на длъжност счетоводител. Владее английски език.

Александър Пеев

Продуктов Мениджър

Александър Пеев има придобита степен Магистър по Финанси, както и Бакалавър по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство. Преминал е първо ниво на CFA . Професионалната му кариера започва през 2007г. като анализатор във водещи инвестиционни посредници като БенчМарк Финанс АД, ИП Балканска консултанска компания АД и др.

Работил е като портфолио мениджър в различни управляващи дружества, анализатор в едно от най-големите по активи дружества със специална инвестиционна цел, както и в пенсионен фонд.

Димитър Бурнев

Юрисконсулт

Димитър Бурнев има над 17-годишен разнообразен опит в частното право като юрисконсулт в търговски дружества, банки, международна консултантска компания и нестопанския сектор. Специфичен опит в областта на капиталовите пазари е придобил при работата си в банка и публично дружество. Магистър по право от Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Владее английски и немски език. Присъединява се към екипа на дружеството през юни 2022 г.

Теодор Паунов

Финансов Анализатор

Теодор Паунов е финансов анализатор на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД. Има предишен опит на същата позиция в “FCG Sofia” EOOD, където е придобил специфични умения в областта на финансовите анализи, инвестициите и капиталовите пазари. Участвал е в изготвянето на специален инвестиционен план на базата на задълбочен финансов анализ. Бил е част и в управлението на дружество с ограничена отговорност. Учил е една година специалност „Международна бизнес администрация“ в Richmond University – Лондон. Завършил е Маркетинг в НБУ – София, степен бакалавър. Владее Английски и Френски език. Присъединява се към екипа на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД през Ноември 2022г.

Росен Кожухаров

Финансов Анализатор

Росен Кожухаров е финансов анализатор на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД. Има предишен опит на Българска Фондова Борса – София. Завършил е Бизнес Икономика в УНСС. Придобил е задълбочена представа за финансовия анализ чрез курсове и стажове. Усъвършенствал е уменията си за финансово моделиране и анализ на данни. Присъединява се към екипа на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД през Ноември 2022г.

Димана Аврамова-Христова

Експерт банка, финансова платежна институция

Димана Аврамова-Христова е на длъжност – Експерт банка, финансова платежна институция в Конкорд Асет Мениджмънт АД. Има над 13 годишен опит в областта на капиталовите пазари. Завършила е магистърска степен по “Муждународен бизнес и мениджмънт” в СА „Д. А. Ценов” Свищов. Владее английски език.