Наталия Петрова

Наталия Петрова

Изпълнителен директор

Haтaлия Πeтpoвa e изпълнитeлeн диpeĸтop и портфолио мениджър на дружеството. Тя имa пoвeчe oт 15 гoдини oпит в yпpaвлeниeтo нa aĸтиви нa ĸaпитaлoвитe пaзapи, ĸaтo пpeди дa зaeмe нacтoящaтa пoзиция e билa члeн нa Упpaвитeлния cъвeт c ресор “Πopтфoлиo мeниджмънт” в “Paйфaйзeн Aceт Meниджмънт”.  Tя e лицeнзиpaн инвecтициoнeн ĸoнcyлтaнт и бpoĸep oт Koмиcия зa финaнcoв нaдзop, пpитeжaвa cepтифиĸaт oт Mиниcтepcтвo нa финaнcитe зa тъpгoвия c дъpжaвни цeнни ĸнижa.

Наталия Петрова представлява Конкорд Асет Мениджмънт като член на Управителния Съвет на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

Haтaлия Πeтpoвa имa нaд 10 гoдини oпит ĸaтo пpeпoдaвaтeл пo диcциплинитe “Фoндoви пaзapи” и “Kopпopaтивни финaнcи” в Унивepcитeтa зa нaциoнaлнo и cвeтoвнo cтoпaнcтвo (УHCC), ĸъдeтo пo нacтoящeм e дoĸтopaнт ĸъм ĸaтeдpa “Финaнcи”. Oт 2018 г. започва да преподава диcциплинaтa “Упpaвлeниe нa пopтфeйли” ĸъм Bиcшeтo yчилищe пo зacтpaxoвaнe и финaнcи (BУЗФ). Владее английски и испански език.

Димитър Жилев

Димитър Жилев

Зам. Председател на СД

Димитър Жилев е зам. Председател на Съвета на директорите на дружеството от 2012 г. Той има повече от десет години опит в различни сегменти от сферата на финансовите услуги: Капиталови пазари, Банки, Застраховане, Здравно осигуряване, Пенсионно осигуряване и др.

Строго профилиран в инвестиции, структуриране и управление на компании, бизнес преговори, секюритизация на вземания и дългово финансиране. Основните му компетенции са свързани с дейността на публичните компании, първични публични предлагания, взаимни и пенсионни фондове, финансов анализ, корпоративни финанси, сливания и придобивания. Жилев е зам. председател на СД на Уеб Финанс Холдинг. Преди това има 4 години професионален опит в Комисия за финансов надзор на Република България. Притежава магистърска степен по финанси от Университета за национално и световно стопанство. Владее английски език.

Татяна Колева

Главен счетоводител

Татяна Колева е главен счетоводител на дружеството, като работи в него от самото му създаване през 2005 г. Притежава магистърска степен по Счетоводство и контрол от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов. Развитието й във финансовата сфера стартира от 2005 г. в „БенчМарк Груп“ АД и ИП „БенчМарк Финанс“ АД на длъжност счетоводител. Владее английски език.

Весела Манчева

Риск Мениджър

Весела Манчева има придобита степен Бакалавър по Финанси от ВУЗФ. Към момента изучава магистърска специалност в Университета за национално и световно стопанство – „Теория и практика на валутната търговия – Forex“. Тя е част от екипа на УД Конкорд Асет Мениджмънт АД от 2008 год. Професионалното си развитие в сферата на капиталовите пазари стартира от 2007 г., като Експерт „Бек офис“ в инвестиционен посредник. Владее английски и руски език.

Деница Кукушева

Мениджър операции

Деница Кукушева има над десетгодишен опит  на българския капиталов пазар, притежава магистърска степен по „Финанси“ от ВУЗФ. По настоящем специализира „Теория и практика на валутната търговия – Forex“ като магистърска специалност към  Университета за национално и световно стопанство. Деница се присъединява към екипа на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД през 2013 година.

Владее английски и немски език.

Николай Механджийски

Главен юрисконсулт и ръководител отдел Нормативно съответствие

Николай Механджийски има над 10 годишен опит с правни консултации в областта на капиталовите пазари и инвестиционните продукти. Консултирал е редица сделки по първично и вторично публично предлагане, кредитни сделки, инвестиционни сделки и проекти. Заемал е различни длъжности в лизингови компании, банки и управляващи дружества. Магистър по право от Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство.
Владее английски език.