Дата:

Тип Фонд:ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип Фонд: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
0,86 % 3,88 % 2,23 % 4,04 % 29 744 522,64 BGN 20,0987 BGN 1 479 919,2221 15.07.2024

ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
0,98 % 0,81 % 1,96 % 2,98 % 92 413 273,28 BGN 11,3016 BGN 8 177 040,3416 15.07.2024

ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
0,60 % -2,39 % 1,39 % 7,33 % 965 425,65 BGN 6,4574 BGN 149 505,7884 15.07.2024

ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
5,99 % -0,20 % 10,78 % 10,45 % 761 660,18 BGN 9,6745 BGN 78 728,6104 12.07.2024

ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
-0,19 % -1,34 % -0,84 % 2,94 % 1 826 497,52 BGN 8,0154 BGN 227 874,5243 15.07.2024

ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип Фонд: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
0,80 % 3,53 % 9,65 % 11,11 % 30 096 212,34 BGN 17,4917 BGN 1 720 602,7497 15.07.2024

Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
1,78 % 3,38 % 3,51 % 2,18 % 82 204 288,02 BGN 13,0784 BGN 6 285 500,0000 12.07.2024

Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
0,19 % 1,75 % 3,49 % 8,09 % 101 205 263,11 BGN 1 026,7485 BGN 148 520,0000 12.07.2024