Дата:

Тип Фонд:ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип Фонд: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
1,36 % 3,92 % 2,01 % 3,16 % 27 636 751,06 BGN 19,6534 BGN 1 406 207,1129 04.10.2023

ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
1,27 % 0,69 % 2,41 % 3,09 % 86 121 160,82 BGN 11,0099 BGN 7 822 190,3793 04.10.2023

ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
3,15 % -2,59 % 5,77 % 5,88 % 947 796,91 BGN 6,3477 BGN 149 314,2067 04.10.2023

ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
4,40 % -0,57 % 4,79 % 11,07 % 737 534,17 BGN 9,1402 BGN 80 691,6287 03.10.2023

ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
1,37 % -1,39 % 5,75 % 4,05 % 1 828 498,13 BGN 8,0256 BGN 227 832,5860 04.10.2023

ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип Фонд: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
2,62 % 3,13 % 6,91 % 5,19 % 26 409 455,07 BGN 16,0563 BGN 1 644 800,7611 04.10.2023

Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
2,25 % 3,30 % 2,37 % 2,59 % 79 638 242,95 BGN 12,6702 BGN 6 285 500,0000 29.09.2023

Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
n/a % n/a % n/a % 0,00 % 84 716 926,34 BGN 1 009,2011 BGN 133 895,0000 03.10.2023