Дата:

Тип Фонд:ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип Фонд: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
-1,45 % 3,87 % -0,02 % 6,02 % 26 875 000,27 BGN 19,1082 BGN 1 406 465,8067 30.03.2023

ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
-1,13 % 0,57 % 0,19 % 4,41 % 84 110 522,28 BGN 10,7489 BGN 7 825 001,6186 30.03.2023

ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
0,87 % -2,80 % 5,94 % 5,84 % 926 943,66 BGN 6,2073 BGN 149 330,2244 30.03.2023

ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
-3,54 % -1,11 % 1,16 % 13,10 % 684 347,09 BGN 8,4451 BGN 81 034,7370 28.03.2023

ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
-0,38 % -1,55 % 3,51 % 4,25 % 1 803 262,14 BGN 7,8867 BGN 228 646,9475 30.03.2023

ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип Фонд: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
-2,86 % 2,86 % 2,62 % 6,32 % 28 358 593,26 BGN 15,1996 BGN 1 865 748,7547 30.03.2023

Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
-0,67 % 3,11 % -0,52 % 3,24 % 77 362 780,21 BGN 12,3081 BGN 6 285 500,0000 24.03.2023

Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
n/a % n/a % n/a % 0,00 % 79 535 634,83 BGN 998,7515 BGN 129 585,0000 28.03.2023