Дата:

Тип Фонд:ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Тип Фонд: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 14.12.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
-0,07 % 3,88 % 4,10 % 3,88 % 29 501 863,57 BGN 19,9126 BGN 1 481 569,3755 19.04.2024

ДФ Конкорд Фонд-2 Акции
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.03.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
0,31 % 0,78 % 3,62 % 2,08 % 91 801 078,69 BGN 11,2270 BGN 8 176 827,4603 19.04.2024

ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.06.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
0,20 % -2,44 % 2,65 % 7,17 % 961 574,21 BGN 6,4317 BGN 149 505,7884 19.04.2024

ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
5,80 % -0,21 % 10,62 % 10,33 % 779 267,78 BGN 9,6574 BGN 80 725,9337 19.04.2024

ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 05.02.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
-0,97 % -1,40 % 0,24 % 2,80 % 1 812 247,89 BGN 7,9528 BGN 227 874,5243 19.04.2024

ДФ Конкорд Фонд-6 Облигации
Тип Фонд: Bond fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 03.06.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
0,10 % 3,54 % 13,48 % 11,11 % 29 881 732,95 BGN 17,3703 BGN 1 720 282,1932 19.04.2024

Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп - Национален договорен фонд от затворен тип
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 06.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
0,44 % 3,31 % 4,37 % 2,57 % 81 123 374,54 BGN 12,9064 BGN 6 285 500,0000 19.04.2024

Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд
Тип Фонд: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Брой дялове в обращение Валидно за дата
0,09 % 2,00 % 1,88 % 10,09 % 93 127 350,44 BGN 1 021,3129 BGN 141 135,0000 19.04.2024