НАГРАДИ

Десетилетие отлично управление на активи за България за 2021
Най-иновативно онлайн управляващо дружество за България за 2021

Global Banking Finance Awards®
Управляващо дружество на България за 2020 г.

Global Banking Finance Awards®
Най-бързорастящо управляващо дружество на България за 2020 г.

Investor Finance Forum 2019
II-ро място за Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации

Investor Finance Forum 2019
III-то място за Конкорд Фонд-6 Облигации

Investor Finance Forum 2018
III-то място за Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации

Investor Finance Forum 2018
III-то място за Конкорд Фонд-6 Облигации

Investor Finance Forum 2018
III-то място за Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа

Investor Finance Forum 2017
III-то място за Конкорд Фонд-6 Паричен

Investor Finance Forum 2016
I-во място за Конкорд Фонд-6 Паричен