НАГРАДИ

2024

Glоbаl Ваnkіng & Fіnаnсе Аwаrdѕ
Г-жа Наталия Петрова, УД Конкорд Асет Мениджмънт АД – СЕО на годината за България през 2024

Glоbаl Ваnkіng & Fіnаnсе Аwаrdѕ
Най-добра Асет Мениджмънт компания в България през 2024 г.

2023

Glоbаl Ваnkіng & Fіnаnсе Аwаrdѕ
Най-добра Асет Мениджмънт компания в България през 2023 г.

2022

Investor Finance Forum 2022
ДФ „Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти“ е на първо място в категорията „Фонд в акции – България“
Investor Finance Forum 2022
ДФ „Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации“ е на второ място в категорията „Смесен балансиран фонд“
Investor Finance Forum 2022
ДФ “Конкорд Фонд–6 Облигации” е на второ място в категорията „Фонд в облигации“
Международно признание за иновации в управлението на активи в България –  Excellence in Innovation – Asset Management Bulgaria 2022

2021

Дружеството cпeчeли поредните две международни награди oт пpecтижнoтo бpитaнcĸo финaнcoвo cпиcaниe Glоbаl Ваnkіng & Fіnаnсе Аwаrdѕ за 2021 г.

  • Десетилетие отлично управление на активи за България за 2021 Decade of Excellence Asset Management Bulgaria 2021
  • Най-иновативно онлайн управляващо дружество за България за 2021 Most Innovative Online Asset Management Company Bulgaria 2021

ДФ “Конкорд фонд-1 Акции и облигации”

III то място Инвестор Финанс Форум’21 (в категория „Смесен балансиран фонд“)
ДФ “Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти”
III то място Инвестор Финанс Форум’21 (в категория „Фондове в акции 2021 г.“)
ДФ “Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа”
IIIто място Инвестор Финанс Форум’21 (в категория „Фонд в акции – Развиващи се пазари“)

2020

Global Banking Finance Awards®
Управляващо дружество на България за 2020 г.
Global Banking Finance Awards®
Най-бързорастящо управляващо дружество на България за 2020 г.
ДФ “Конкорд фонд-1 Акции и облигации”
I во място в Kласацията на Моите Пари’20 (в категория „Смесени балансирани фондове 2018 – 2020 г.“)
ДФ “Конкорд фонд-1 Акции и облигации”
I во място Инвестор Финанс Форум’20 (в категория „Смесен балансиран фонд“)
ДФ “Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти”
II ро място в Kласацията на Моите Пари’20 (в категория „Фондове в акции 2018 – 2020 г.“)
ДФ “Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа”
IIIто място Инвестор Финанс Форум’20 (в категория „Фонд в акции – Развиващи се пазари“)

2019

Investor Finance Forum 2019
II-ро място за Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Investor Finance Forum 2019
III-то място за Конкорд Фонд-6 Облигации

ДФ “Конкорд фонд-1 Акции и облигации”

I во място в Kласацията на Моите Пари’19 (в категория „Смесени балансирани фондове 2017 – 2019 г.“)
ДФ “Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти”
I во място в Kласацията на Моите Пари’19 (в категория „Фондове в акции 2017 – 2019 г.“)
ДФ “Конкорд Фонд–6 Облигации”
I во място в Kласацията на Моите Пари’19 (в категория „Фондове в Облигации“)

2018

Investor Finance Forum 2018
III-то място за Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации
Investor Finance Forum 2018
III-то място за Конкорд Фонд-6 Облигации
Investor Finance Forum 2018
III-то място за Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа

2017

Investor Finance Forum 2017
III-то място за Конкорд Фонд-6 Паричен

2016

Investor Finance Forum 2016
I-во място за Конкорд Фонд-6 Паричен