УД Конкорд Асет Мениджмънт АД

управляващо дружество, лицензирано от Комисия за финансов надзор през 2005 г.

Взаимни Фондове

Успешно управляваме и развиваме 7 взаимни фонда

Интерактивно обучение

Модул 1 – Взаимни фондове

Модул 2 – ОтЛИЧЕН Финансов План

Станете клиент онлайн

Платформата ConcordOnline е вече на разположение на всички инвеститори

ОтЛИЧЕН Финансов План - за Вашите инвестиционни цели

Определете месечна вноска, изберете взаимен фонд, инвестирайте редовно

Избери взаимен фонд

Конкорд Фонд 1

Акции и облигации
Смесен-балансиран фонд

Конкорд Фонд 2

Акции
Високо-рисков фонд

Конкорд Фонд 3

Недвижими имоти
Високо-рисков фонд

Конкорд Фонд 4

Акции в сектор Енергетика
Високо-рисков фонд

Конкорд Фонд 5

Акции в ЦЕИ
Високо-рисков фонд

Конкорд Фонд 6

Паричен пазар
Ниско-рисков фонд

Конкорд Фонд 7

Акции
Високо-рисков фонд

Beurzen Stories – 33-то издание

Beurzen Story в Европа Инфлацията в еврозоната се забави през юни, което е доказателство, че ценовият натиск постепенно се придвижва към целта на Европейската централна банка от 2%; Потребителските цени се повишиха с 2,5% на годишна база миналия месец, което е спад от...

Завърши състезанието „Млад Инвеститор“

На 28.06.2024 г. завърши състезанието "Млад Инвеститор", организирано от Клуба по финанси към Софийската математическа гимназия и д-р Боян Иванчев, със спонсорството на "Конкорд Асет Мениджмънт". Всички доклади, представени от ученици от 8 до 12 клас от цялата страна,...

СЧЕТОВОДИТЕЛ

Конкорд Асет Мениджмънт е най-голямото небанково управляващо дружество в България по размер на управляваните активи във взаимни фондове. Компанията търси да назначи отговорен, компетентен и мотивиран служител на позиция: Вашите задължения ще включват: Обработка на...

Контакт с нас

Централен офис (02) 816 43 45
0889990833 – Наталия Петрова
0884071288 – Аделина Димитрова
0878111237 – Деница Кукушева
office@concord-am.bg
гр. София, бул. Т. Александров 117

Работно време: 09:00 ч. - 17:30 ч., Работа с клиенти: 09:15 ч. - 16.45 ч.

Предимства на инвестирането във взаимни фондове

– Професионално управление на активите от назначени за целта висококвалифицирани финансови аналитици и портфолио мениджъри, чиято ежедневна работа е насочена към постигане на най-добри резултати в полза на инвеститорите

– Инвестиране в диверсифициран портфейл от ценни книжа, като целта е да се намали до минимум системния риск при инвестирането в активи с подобен рисков профил

– Висока ликвидност на направената инвестиция, поради задължението на взаимните фондове при поискване да изкупуват обратно акциите или дяловете от своите инвеститори

– Икономии от мащаба чрез намаляване на транзакционните разходи

– Висока степен на прозрачност на инвестицията – взаимните фондове са задължени по закон да поддържат отчетност за набирането и изразходването на паричните средства, като дейността им се контролира от Комисията за финансов надзор и банката депозитар

– Данъчни облекчения – физическите и юридическите лица не дължат данъци за доходите, реализирани от сделки с дялове/акции на взаимни фондове, сключени на регулиран български пазар на ценни книжа, включително при обратното им изкупуване на гише от съответните фондове