УД Конкорд Асет Мениджмънт АД

управляващо дружество, лицензирано от Комисия за финансов надзор през 2005 г.

Взаимни Фондове

Успешно управляваме и развиваме 7 взаимни фонда

Корпоративна презентация

Свали презентацията на “Конкорд Асет Мениджмънт” АД

Интерактивно обучение Модул 1: Взаимни фондове

Първото видео обучение за взаимни фондове в България.

Интерактивно обучение Модул 2: ОтЛИЧЕН Финансов План

Научете как да спестявате, докато инвестирате!

ОтЛИЧЕН Финансов План - за Вашите инвестиционни цели

Определете месечна вноска, изберете взаимен фонд, инвестирайте редовно

Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и с оглед ограничаването на последиците от разпространението на COVID-19, считано от 16.03.2020 г., УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, ще обслужва клиенти в офиса си, находящ се в гр. София, бул. Тодор Александров 117, след предварително уговорен час.

Можете да се свържете с нас на следните телефони:
0889990833 – Наталия Петрова – Изпълнителен Директор
0884071288 – Аделина Димитрова – Ръководител отдел Продажби, Директор за връзки с инвеститорите
0878111237 – Деница Кукушева – Мениджър операции

Избери взаимен фонд

Конкорд Фонд 1

Акции и облигации
Смесен-балансиран фонд

Конкорд Фонд 2

Акции
Високо-рисков фонд

Конкорд Фонд 3

Недвижими имоти
Високо-рисков фонд

Конкорд Фонд 4

Акции в сектор Енергетика
Високо-рисков фонд

Конкорд Фонд 5

Акции в ЦЕИ
Високо-рисков фонд

Конкорд Фонд 6

Паричен пазар
Ниско-рисков фонд

Конкорд Фонд 7

Акции
Високо-рисков фонд

БГ Он Еър представя продукта “ОтЛИЧЕН Финансов План”

Ще ви представим продукта на Конкорд Асет Мениджмънт - "ОтЛИЧЕН Финансов План“ (ОФП). Той е алтернативна форма на спестяване - продукт за регулярно инвестиране на равни по размер суми всеки месец в три от договорните фондове на дружеството, които имат различен рисков...

Три от фондовете на Конкорд Асет Мениджмънт на I-во място

Три от фондовете на Конкорд Асет Мениджмънт се класираха на I-во място, в класацията за Фондове постигнали най-добра доходност през 2019 г. на сайта Моите Пари, в съответната категория за рисков профил: Категория Фондове в Облигации: Конкорд Фонд-6 Облигации – 6,7%...

Как да инвестирате, докато спестявате

В последните години в период на ниски лихви, когато депозитите не успяват да донесат на вложителите достатъчно лихвен доход, инвеститорите все по-често се замислят за алтернативни форми на спестяване. Конкорд Асет Мениджмънт създаде за своите клиенти продукт за...

Контакт с нас

Централен офис (02) 816 43 70, (02) 816 43 45
office@concord-am.bg
гр. София, бул. Т. Александров 117

Работно време: 09:00 ч. - 17:30 ч., Работа с клиенти: 09:15 ч. - 16.45 ч.

Предимства на инвестирането във взаимни фондове:

Предимства на инвестирането във взаимни фондове:

– Професионално управление на активите от назначени за целта висококвалифицирани финансови аналитици и портфолио мениджъри, чиято ежедневна работа е насочена към постигане на най-добри резултати в полза на инвеститорите

– Инвестиране в диверсифициран портфейл от ценни книжа, като целта е да се намали до минимум системния риск при инвестирането в активи с подобен рисков профил

– Висока ликвидност на направената инвестиция, поради задължението на взаимните фондове при поискване да изкупуват обратно акциите или дяловете от своите инвеститори

– Икономии от мащаба чрез намаляване на транзакционните разходи

– Висока степен на прозрачност на инвестицията – взаимните фондове са задължени по закон да поддържат отчетност за набирането и изразходването на паричните средства, като дейността им се контролира от Комисията за финансов надзор и банката депозитар

– Данъчни облекчения – физическите и юридическите лица не дължат данъци за доходите, реализирани от сделки с дялове/акции на взаимни фондове, сключени на регулиран български пазар на ценни книжа, включително при обратното им изкупуване на гише от съответните фондове