Станете клиент онлайн

За да станете клиент на платформата ConcordOnline, трябва да направите електронна идентификация, чрез приложението Еvrotrust.

В случай, че сте регистрирани в Еvrotrust, натиснете бутон „ДА“. Ако нямате регистрация там, натиснете бутон „НЕ“, за да я направите абсолютно БЕЗПЛАТНО.

Ако сте избрали бутон „ДА“ (вече имате регистрация в Еvrotrust):

За да станете наш клиент онлайн напълно БЕЗПЛАТНО, са необходими следните стъпки:

 1. Моля въведете ЕГН и телефон за връзка, за да ни дадете съгласие да изискаме информация за Вашата идентификация от Еvrotrust.
 2. След идентификация, ще получите потребителско име и парола за достъп до ConcordOnline, чрез приложението Еvrotrust.
 3. Влезте в ConcordOnline и попълнете въпросника с допълнителна информация, за да извършим необходимите законови проверки.
 4. Ще получите Рамков договор и прилежащите му декларации, чрез приложението Еvrotrust. Моля, подпишете ги с КЕП (Квалифициран Електронен Подпис) получен при регистрацията Ви в приложението Еvrotrust. Разходите по подписването на Рамковия договор се поемат от УД Конкорд Асет Мениджмънт АД.

Ако сте избрали бутон „НЕ“ (нямате регистрация в Еvrotrust):

 1. Въведете ЕГН и телефон за връзка, за да ни дадете съгласие да изискаме информация за Вашата идентификация от Еvrotrust.
 2. Свалете приложението Еvrotrust на Вашия смартфон:
  – за Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evrotrust.app
  – за iOS https://apps.apple.com/bg/app/evrotrust/id1195807317
 3. Следвайте стъпките за регистрация в приложението Еvrotrust. Регистрацията се прави само за 3 минути. Вижте как https://vimeo.com/412286077
 4. След идентификация, ще получите потребителско име и парола за достъп до Concord Online, чрез приложението Еvrotrust.
 5. Влезте в Concord Online и попълнете въпросника с допълнителна информация, за да извършим необходимите законови проверки.
 6. Ще получите Рамков договор и прилежащите му декларации, чрез приложението Еvrotrust. Моля, подпишете ги с КЕП (Квалифициран Електронен Подпис) получен при регистрацията Ви в приложението на Еvrotrust. Разходите по подписването на Рамковия договор се поемат от УД Конкорд Асет Мениджмънт АД.

Вие вече разполагате с потребителско име и парола за достъп в платформата ConcordOnline, където имате възможност да следите в реално време салдото и движенията по Вашия портфейл, да правите сделки по записване и обратно изкупуване, прехвърляне на средства от един фонд в друг, както и да направите Вашия ОтЛИЧЕН Финансов План.

Вашите лични данни са ни необходими, за да гарантират сигурността на Вашата инвестиция. Данните, които ще предоставите при регистрацията си, ще се използват само за легитимирането Ви като наш клиент. Данните няма да се предоставят на трети лица (освен при поискване от страна на оторизирани власти). Вашите лични данни няма да се използват, за да получавате нежелана информация по пощата или имейл-а. УД Конкорд Асет Мениджмънт АД е регистриран като администратор на лични данни.

Вече можете да инвестирате с ConcordOnline бързо, лесно и удобно!