Представяме Ви актуалното издание на Beurzen Stories на УД Конкорд Асет Мениджмънт АД.

Beurzen Stories 5

Пазарен коментар от Михаил Камбуров – 08.03.2022